AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


'Proje bazlı teşvik' yeniden düzenlendi

Turkishtime Dergi

İlan edilen çok sayıda süper teşvik kararnameleri 23 Haziran’da yayımlandı. Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne yönelik yapılan değişiklikle de nitelikli personele sadece yatırım döneminde ücret verilmesi hükme bağlandı.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne yönelik değişiklik yapıldı. Daha önceki nitelikli personelin ücret desteğinin işletme döneminde de verilebilmesi mümkündü. Bundan vazgeçilerek, proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yapılan yatırımların sadece yatırım döneminde kilit personele ücret desteği verilmesi kararlaştırıldı. İlgili kararname değişikliği 23 Haziran günlü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yatırım dönemi tanımı “destek kararında belirtilen yatırıma başlama tarihinden itibaren yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süre” olarak belirlendi. Ücretin ne kadar olacağına dair ölçüt de değiştirildi. Her bir proje için yayımlanan destek kararında belirlenen personel sayısı ve brüt ücretler dikkate alınarak destek belirlenecek. Ücret hesabında SGK kayıtları esas alınacak.

Öte yandan, proje bazlı teşvik kapsamında yapılacak yatırımlara arsa tahsisi, bedelsiz arsa verilmesine yönelik usul ve esasların belirlendiği Milli Emlak Tebliği değişiklikleri de 23 Haziran günlü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamuoyundan “süper teşvik” olarak isimlendirilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nda 10 Nisan günü yapılan bir törenle bazı projeler ilan edilmişti. 23 Haziran günü de bazı projeler için kararnameler yayımlandı. Daha önce ilan edilmeyen projelerden Oyak-Renault’un hibrit araçlar için yapacağı yatırım da süper teşvik kapsamında kararnamesi yayımlandı.

23 Haziran günlü resmi gazetede yayımlanan projeler şöyle:

- Ersan Petrol Sanayi tarafından Kahramanmaraş’ta yapılacak toplam 3 milyar 472 milyon lira sabit yatırım tutarlı ham petrol işleme rafinerisi. Faiz ve/veya kâr payı desteği 555 milyon TL’yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl boyunca verilecek. 555 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde ham petrol işleme rafinerisine enerji tüketim harcamaları desteği verilecek. Toplam 86 milyon TL’yi geçmeyecek nitelikli personel desteği verilecek.

- Eko Temiz Enerji tarafından Niğde’de yapılacak toplam 3 milyar 822 milyon lira sabit yatırım tutarlı fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisi. Tesise KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak. Faiz ve/veya kar payı desteği 350 milyon TL’yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl boyunca verilecek. 500 milyon lirayı aşmayacak enerji tüketim desteği verilecek. Toplam 72 milyon TL’yi geçmeyecek nitelikli personel desteği verilecek.

- MOST Makine İzmir’de yapılacak savunma sanayi, makine, tıbbi cihaz, gemi inşa, otomotiv ve enerji sektörlerine yönelik muhtelif ürünlerin üretim tesisi desteklenecek. Bu tesise KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı, azami 40 milyon lira nitelikli personel desteği, 425 milyon lirayı aşmamak üzere faiz ve/ veya kar payı desteği, işletmeye geçiş tarihinden itibaren de 10 yıla kadar 450 milyon lira enerji tüketim harcamaları desteği ve yatırım yeri tahsisi sağlanacak.

- DowAksa İleri Kompozit’in Yalova’da yapılacak toplam 2 milyar 233 milyon 200 bin lira sabit yatırım tutarlı karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi desteklenecek. Yatırıma, faiz ve/veya kar payı desteği 330 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak belirlendi. Üreteceği ürün için verilecek enerji tüketim harcamaları desteği 657 milyon lirayı aşamayacak. Ayrıca, karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimine azami 25 milyon lira nitelikli personel desteği sağlanacak.

- Assan Alüminyum’un Sakarya’da yapılacak toplam 3 milyar 715 milyon 558 bin liralı sabit yatırım tutarlı direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre üretim tesisi yatırımı desteklenecek. Bu yatırıma liman yatırımı da dahil olacak. Projeye faiz ve/veya kar payı desteği 780 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak belirlendi. Söz konusu şirkete verilecek enerji desteği ise 580 milyon lirayı aşmayacak. Ayrıca, ilgili projeye azami150 milyon lira nitelikli personel desteği sağlanacak.

- BMC’nin ALTAY tankı üretimini de kapsayan, Sakarya ve İzmir’de yapılacak toplam 440 milyon liralık sabit yatırım tutarlı savunma sanayine yönelik muhtelif sistemler ve araçlar ve üretim tesisi desteklenecek. Bu yatırıma sağlanacak faiz ve/ veya kâr payı desteği 103 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak belirlendi. Proje kapsamında şirkete azami 80 milyon lira nitelikli personel desteği sağlanırken, verilecek enerji desteği 10 milyon lirayı geçemeyecek. Aynı şirketin Sakarya’da yapılacak toplam 1 milyar 24 milyon lira sabit yatırım tutarlı savunma sanayine yönelik muhtelif sistemler ve araçlar, üretim tesisine, verilecek faiz ve/veya kar payı desteği 200 milyon lirayı, sağlanacak enerji desteği ise 30 milyon lirayı aşamayacak. Sağlanacak nitelikli personel desteği ise 135 milyon lira olacak. Bu yatırımlara verilecek enerji destekleri, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle verilecek ve işletmelerin toplam enerji tüketim bedelinin yüzde 50’sini geçmeyecek. Buna göre, projeler için sağlanan nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak. Söz konusu üretim tesislerine, KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği de sağlanacak.

- Oyak Renault’un Bursa’da yapılacak 520 milyon lira sabit yatırım tutarlı hibrid araç için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu döküm üretim tesisinde nitelikli personel desteği azami 42 milyon lira olarak belirlendi. Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel iç in asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl süreyle uygulanacak. İlgili projeye sağlanacak enerji tüketim harcamaları desteği, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 40 milyon lirayı aşmamak üzere toplam enerji tüketim bedelinin yüzde 50’sini geçmeyecek.

- İpek Mobilya’nın Kayseri’de yapılacak 1 milyar 100 milyon 700 bin lira sabit yatırım tutarlı cevherden elektrolitik çinko metali üretim tesisine verilecek faiz ve/veya kâr payı desteği ise 250 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlendi. Yatırıma sağlanacak enerji destekleri, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 400 milyon lirayı aşmamak üzere toplam enerji tüketim bedelinin yüzde 50’sini geçmeyecek.

- Sasa Polyester’in Adana’da yapılacak 1 milyar 509 milyon lira sabit yatırım tutarlı polimer/çips üretim tesisine, verilecek faiz ve/veya kâr payı desteği ise 105 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlendi. Projeye sağlanacak enerji destekleri, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 300 milyon lirayı aşmamak üzere toplam enerji tüketim bedelinin yüzde 50’sini geçmeyecek. Bu yatırıma KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak.