AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Reel kesimin döviz açığı arttı

Turkishtime Dergi

Finans dışı firma net döviz pozisyonu aralık ayında 83,14 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Kasım 2023 verilerine göre varlıklar 888 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 1 milyar 985 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 83 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Kasım 2023 dönemine göre 2 milyar 873 milyon dolar arttı.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Aralık 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 708 milyon dolar ve 443 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 1.959 milyon dolar ve 80 milyon dolar azalmış ve sonuç olarak varlıklar 888 milyon dolar azalmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1.386 milyon dolar ve 848 milyon dolar artarken yurt içinden sağlanan nakdi krediler 249 milyon dolar azalmış ve buna bağlı olarak yükümlülükler 1.985 milyon dolar artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Aralık 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Kasım 2023 dönemine göre 527 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 277 milyon dolar artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.361 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 3.595 milyon dolar artmıştır.

Aralık 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150.833 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90.294 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60.539 milyon dolar olarak gerçekleşerek Kasım 2023 dönemine göre 557 milyon dolar artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 35 düzeyindedir.