AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Stokçulara 2 milyon liraya kadar ceza verilecek

Turkishtime Dergi

Torba teklifte bulunan ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan ve stokçulara 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar olan cezanın alt sınırı 100 bin üst sınırı 2 milyon lira olarak düzenlendi. Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2022 olarak belirlendi.

Meclis Başkanlığı'na sunulan 8 maddelik kanun teklifinde işletme süresi 49 yıldan daha az olan limanların işletme sürelerinin 49 yıla kadar uzatılmasına ilişkin düzenleme de yer aldı. Süre uzatımına karar verilmesi halinde taraflar arasında ek sözleşme düzenlenmesi öngörülürken, sözleşme bedeli Sermaye Piyasası Kanuna göre değerleme yapmaya yetkili iki kuruluş tarafından belirlenecek.

Ayrıca nihai karar Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından verilecek. Yasa teklifinde kapasite artışları yapılan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yerli aksam desteğinden yararlanabilmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılan düzenleme ile 30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek kapasite artışlarının işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanması sağlanıyor.

Diğer bir maddeyle de 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanların 5307 Sayılı LPG Piyasası Kanunu kapsamında lisans almalarının önlenmesine dönük düzenlemeye gidildi.