ARGE 250


TL ile sözleşme dönemi resmen başladı

Turkishtime Dergi

Döviz cinsinden sözleşmelerin TL ile yapılması zorunluluğu getirilmesinin ardından, TL’ye dönüşüm geçiş hükümleri ile istisnaları düzenleyen ve geçen hafta görüşe açılan Tebliğ, Resmi Gazete’nin 6 Ekim günlü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin 6 Ekim tarihli sayısında yer alan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, Türkiye'de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmeleri ile danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmeleri de dahil olmak üzere iş sözleşmeleri ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacak. Yurt dışında ifa edilecek projelerin sözleşmeleri kapsam dışında tutuldu.

Türkiye ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, Türkiye'de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye'de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye'de sonlanan elektronik haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri de döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Türkiye'de yerleşik kişiler, iş makineleri dâhil taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmeleri, bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri, gemilere ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında olmak kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdedeceği gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmeler de dövize
endeksli olarak yapılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmeler de bu kapsamda bulunuyor.

Tebliğe göre, sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülükler de döviz cinsinden kararlaştırılabilecek.