ARGE 250


Üretici ve ihracatçıya vergi indiriminin detayları

Turkishtime Dergi

İhracatçı ve üreticilerin 1 puanlık kurumlar vergisi indirimine ilişkin tebliğ yayınlandı

İhracatçıların ve üreticilerin kurumlar vergisinin 1 puanlık indirimli uygulanmasına yönelik Kurumlar Vergisi (Seri No:1) Genel Tebliğinde değişiklik yapan Tebliğ (Seri No:20) Resmi Gazetenin 14 Mayıs günlü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ihracat yapan kurumların sadece ihracat faaliyetinden, sanayi sicil belgesi olan ve fiilen üretim yapan kurumların da yine sadece üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim uygulanacak. Üretici firmalar, ürettikleri ürünü ihraç etmişse de indirim 1 puan olarak uygulanacak ancak ilk kez ve en az yüzde 20 oranında halka arz edilen firmalar 2 puan indirim yapabilecek.

Hesap dönemi takvim yılı olanlar 1 Ocak 2022’den itibaren kazançları indirime konu edecek. İhracatçılar ise ilgili dönemdeki kazançları indirime konu edebilecek. İhracat ve üretim faaliyetleri dışındaki faaliyet kazançları varsa, indirim matrahı; ihracat ve üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına ayrı ayrı oranlanmasıyla belirlenecek. Üretim veya ihracat kazancı ticari bilanço karından büyü ise safi kurum kazancına kadar olan kısma 1 puanlık indirim uygulanacak. Yatırım teşvik belgesinden kaynaklanan vergi indirimi olan firmaların bu kapsamdaki indirimleri, 1 puanlık indirim uygulandıktan sonra hesaplanacak.

İndirimin matrahının tespiti için kayıtlar ayrı ayrı tutulacak. Eğer mümkün değilse, indirim kapsamına ilişkin uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilecek. Kapsama giren faaliyetlerden kaynaklı kur farkı, faiz vb. kazançlar da indirim kapsamında olacak.