AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Yurt dışı faiz gelirine yakın takip

Turkishtime Dergi

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışından faiz ve kar payı alanların beyanda bulunmaması halinde idari yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerler nedeniyle elde edilen kar payı, faiz ve benzeri gelirler, menkul sermaye gelirleri kapsamında değerlendirirken, yurt içinde tevkifat ile bu gelirleri vergilendiriyor.

Öte yandan, yurt dışından elde edilen faiz, repo ve kar payı gibi gelirlerin 8 bin 400 lirayı aşması halinde, bu gelirlerin tamamının beyan zorunluluğu bulunuyor.

Kayıt dışı ekonomiyi önlemek için çabalayan Gelir İdaresi Başkanlığı, tüm dünyadaki vergi idareleri ile anlaşmalar yapıyor. Böylece, hesap sahibine ilişkin bilgiler, yıl sonu hesap bakiyesi, hesaba yıl içinde ödenen faiz ve temettü gibi gelirler ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin brüt tutarları ülkeler arasında karşılıklı paylaşılıyor.

Başkanlık, 5 Nisan Cuma günü sonuna kadar devam edecek gelir vergisi beyan döneminin sona ermesinin ardından, yurt dışından gelir elde eden mükelleflerin verdikleri beyannameler ile gelirlerini karşılıklı kontrol edecek.

Gelir elde etmesine rağmen hiç beyanname vermeyen ya da eksik gelir beyan eden kişiler, ceza uygulanmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek.