ARGE 250


Konut finansman desteği yürürlükte

Turkishtime Dergi

Orta gelirlilere yönelik konut finansman desteğine ilişkin yasa yayımlandı.

Orta gelirlilere yönelik konut finansman desteğine ilişkin esasları belirleyen kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 28 Ocak tarihli sayısında yer alan yasaya göre Hazine, kampanya kapsamında ev sahibi olacak orta gelirlilere ilk 3 yılda taksitin hane halkı gelirinin %30'unu aşan kısmı kadar destek sağlayacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı %30 ila %50 arasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi 1 yıla kadar indirmeye yetkili olacak. Bu kapsamda bir takvim yılı içinde bankalarca sağlanacak konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar TL'yi aşamayacak.

Kampanya konut stoku içinde bulunan konutlar ile yapımına henüz başlanmamış veya yapımı devam eden konut projelerini kapsayacak. Konut satış bedeli üzerinden %5 katkı payı yüklenici hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak. Bu tutarlar 1 yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak.

Yasayla, son dönemde şikayet konusu olan konut fiyatlarının sonradan artırılmasına ilişkin düzenleme de yapıldı. Buna göre, konuta ilişkin düzenlenen değerleme raporunun yanlış veya gerçeğe aykırı olması halinde, raporu düzenleyen gayrimenkul değerleme uzmanı veya gayrimenkul değerleme kuruluşu hakkında verilecek idari para cezası tutarları 10 kat artırılarak uygulanacak. İdari para cezası tutarı, finansmana konu konutun satış bedelinin %10'undan az olmayacak.

Yasa kapsamında sağlanacak konut finansmanı 31 Aralık'a kadar kullandırılabilecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 2024 yılı sonuna kadar uzatabilecek.