ARGE 250


Axa-Allianz-Anadolu yarışında son durum

Sigortacılık 2015 yılının ilk altı ayında yüzde 15 büyüdü. Hayat dışı sigortacılık reel büyümeyi yeniden yakaladı. Zirvedeki kıran kırana yarış sürüyor.

Farklı ve inovatif ürün çeşitleriyle rekabet eden sigorta sektörüne ait yılın ilk yarısını kapsayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verileri, bu farklı ürünlerin henüz yeterince tanınmadığını da gözler önüne seriyor. Temel verilerden yola çıkarsak, 2015 yılı Haziran sonu itibarı ile altı aydaki toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış ile 15 milyar 239 bin lira olarak gerçekleşti. 13 milyar 360 milyon lira prim üretilen hayat dışı sigorta segmentinde büyüme oranı yüzde 14 olurken, 1 milyar 878 milyon lira üretim sağlayan hayat sigortaları yüzde 21 büyüdü. Altı aylık dönemde 3 milyar 45 milyon lira ile en çok prim üretilen branş trafik olurken artış oranı yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Branşlara göre artış oranları, kara araçlarında (kasko) yüzde 8.4, kazada 13, hastalık-sağlıkta 18.3, yangın ve doğal afetlerde 13, genel zararlarda 24.7, ve genel sorumluluk branşında yüzde 19.1 oldu.

2015 yılının altı aylık döneminde reel olarak yüzde 7 oranında büyüyen sigorta sektöründe genel toplama baktığımızda ise 2015’in altı aylık döneminde en çok prim üreten şirketin 1 milyar 838 milyon lirayla Allianz olduğunu, bu şirketi 1 milyar 788 milyon lirayla Anadolu Sigorta ve 1 milyar 467 milyon liralık üretimle AXA Sigorta'nın izlediğini görüyoruz. NN Group'un çatısı altında NN Hayat ve Emeklilik şirketinin yanı sıra faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ve dünyanın ilk perakende sigorta mağaza zinciri olan Sigorta Cini'nin CEO'su Pieter Bas Vos, rakamlara genel olarak bakıldığında sektörün 2014'e paralel bir gelişim gösterdiğini kaydetti. Vos, "Sigorta üretiminden yüzde 43 pay alan kasko ve trafik, geçen yıl gibi sektörün yine lokomotifi olurken, geri kalanı ağırlıklı olarak ticari sigortalardan oluşturuyor. Yine verilere baktığımızda sektörün sadece % 14’ünün sağlık sigortalarından oluştuğunu görüyoruz. Bu oran 2014 yılına kıyasla biraz artsa da söz konusu rakam beklenenin biraz altında kaldı" diyor ve ekliyor: "Sektör genelinde, özellikle dağıtım ağında, müşterilerin halihazırda talep ettikleri kasko-trafik ürünlerinin yanı sıra; bireylerin hayatlarına katma değer sağlayacak, hayatın beklenmedik olaylarına karşı güvence altına alacak sigorta ürünlerini anlatmak çok önemli. Bunun için de, fiyat odaklı bir pazarlama stratejisiyle rekabetten ziyade ihtiyaç analizi ve hizmetle rekabet ön plana çıkmalı."

“Tamamlayıcı sağlık sigortasında potansiyel var”

Hayat dışı sigorta branşında 2015’in ilk altı ayında 1.83 milyar TL’lik, hastalık-sağlık branşında da 619 milyon TL’lik prim üretimiyle geçen yıl olduğu gibi ilk sırada olan Allianz Türkiye'nin İcra Kurulu Başkanı Solmaz Altın, 2012 ve 2013 yıllarında reel olarak büyüyen hayat dışı sigortacılık branşında 2014 yılında reel büyümenin sağlanamadığını hatırlattı. Altın, "Bunun en önemli nedenleri arasında sektördeki toplam prim üretiminin beşte ikisini oluşturan motor branşlardaki gerileme ve artan fiyat rekabeti ile birlikte ortalama poliçe fiyatlarının düşmesi yer aldı. Ancak 2015’in ilk altı ayında sektör hayat dışı branşlarda 13.3 milyar TL’lik prim üreterek reel büyümeyi yeniden yakaladı" dedi. Segmentte bu yıl rakamsal büyüme yüzde 14, reel büyüme ise yüzde 6.4 seviyesinde gerçekleşti.

Hastalık-sağlık branşında ise sektörde büyümenin devam ettiğini ancak pek çok şirketin fiyat rekabeti nedeniyle zarar ettiğinin görüldüğünü kaydeden Altın, "Türkiye’de son yıllarda gündeme gelmeye başlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları da sektör için yeni bir büyüme alanı olacak. Hem ilgili mevzuatlardaki belirsizlik hem de devlet tarafından sunulan sağlık hizmet paketinin çok geniş olmasından ötürü bugüne kadar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na ihtiyacın fazla olmaması söz konusuydu. Ancak bu alanda çeşitlenen ürünler, büyük bir gelişme potansiyeli vaat ediyor. Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz Mayıs ayında devreye alındı. Bireysel Tamamlayıcı Sağlık sigortası ürünümüzü de en kısa zamanda satışa çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl müşterilerimize sunduğumuz “Allianz Modüler Sağlık Sigortası” müşterilerimize standart sigorta paketi uygulamaları yerine, sağlık sigortası hizmetlerimizden istediklerini seçme özgürlüğünü getiriyoruz." Altın, genç nüfus ve sigortalılık bilincindeki artışla hayat-dışı ve sağlık branşı prim üretiminin önümüzdeki birkaç yıllık dönemde enflasyonun üzerinde reel olarak yüzde 6-7 büyüyeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

"Kişiye özel çeşitli ürün sunmak avantajlı"

Kara araçları branşında 'Birleşik Kasko' ve Pert Kasko ürünleri başta olmak üzere pek çok farklı ürün sunan Anadolu Sigorta, aynı alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren alternatifli sigortalarıyla kaza, kasko, hava ve su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afet sigortaları branşlarında ilk sırayı alıyor. Belli ürünlere odaklanmadıklarını, pazarın bütününe hitap edecek ürünler üzerinde çalıştıkları için pek çok segmentte başarı sağladıklarını ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, "Ülkemiz ekonomisinde teminat sunma ve tasarruf sağlama işlevlerini yerine getiren sigortacılık sektörü, dünya ile kıyaslandığında istenen büyüklüklerde olmasa da 2012, 2013 ve 2014 yılları itibarıyla prim üretiminin GSYH içerisindeki payı ivme kazanarak artmıştır. Ancak sigortacılık sektörü aynı zamanda, ülkemizde henüz doyum noktasına ulaşmamış, gelişmesini sürdüren ve yüksek potansiyel barındıran bir sektör olarak da öne çıkmaktadır. Sektörde müşteri memnuniyeti hedefiyle kişilere özel, her alanda farklı alternatifler geliştirmek çok önemli" diye konuştu.

KOBİ'leri cezbeden kazandı

Ticari Alacak sigortası branşında ilk yarıda zirveye oturan Coface Türkiye'nin Genel Müdürü Emre Özer, bunun başlıca sebepleri arasında ekonomik görünümdeki değişikliklerin yanında Cofamove ve Easyliner gibi global anlamda Coface'in üç yıldır gerçekleştirdiği yeni ürünlerin etkili olduğunu kaydetti. 2008 yılından bu yana ödedikleri hasar tutarı ile alacak sigortasının işlerliğini kanıtladıklarını belirten Özer, "Müşterilerin ticari alacak sigortası yaptırırken ödedikleri prim Coface’in ödeyeceği tazminat tutarının çok altında ve Türkiye'de kurduğumuz yapı tamamen ticareti desteklemeye odaklı" dedi. Ticari alacak sigortası segmentinin büyümesinin büyük ölçüde KOBİ'lerle ilişkili olduğunu vurgulayan Özer, "Easyliner gibi KOBİ'lere uygun çözümler üretebilirsek ekonominin büyük kısmına hitap etmiş oluruz. Bu alanda büyümede en önemli etmen KOBİ'lerin finansmana ulaşmalarını sağlayan çözümler üretebilmek. Coface’in KOBİ’ler için geliştirdiği EasyLiner Poliçesi sayesinde, KOBİ’ler online fiyat teklifi alabiliyor ve poliçeyi bu şekilde basabiliyor. Beş ay yerine KOBİ ihtiyaçlarına daha uygun olan üç ayda yüzde 80 tazminat ödeme, daha basit ve anlaşılır poliçe dili gibi özellikleri olan EasyLiner tamamen onlara yönelik olarak hazırlandı" değerlendirmesinde bulundu. Özer, ticari alacak sigortasının yıllık yüzde 30 büyümesini sürdürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.