AR-GE 250


Banka dışı finans sektörü yüzde 25 büyüdü

Turkishtime Dergi

Banka dışı finans sektörü, son çeyreklerdeki büyüme performansını sürdürdü ve işlem hacmi yüzde 25'lik artışla 199 milyar dolar oldu.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketlerinin 2021 yılı 3. çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

FKB çatısı altındaki dört sektörün 2021 yılı 3. çeyrek konsolide verilerine göre; İşlem Hacmi 199 milyar TL, aktif toplamı 182,4 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 33,8 milyar TL, müşteri sayısı 7,1 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği dört sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, “2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da salgın süreci ve küresel gelişmelerin olası negatif etkilerine karşı, reel sektör için kritik konular olan finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi gibi başlıklarda en etkin çözümlerin yine finansal kuruluşlardan geleceğine inanıyoruz. Bu bağlamda; üretim ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için eşgüdümlü politika adımları atılmasının, 2022 yılının ilk çeyreğine de olumlu yansıyacağı görüşündeyiz. Finansal Kurumlar Birliği’ni oluşturan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Varlık Yönetim Şirketleri’nin risk yönetimi anlayışlarını koruyarak, reel sektörü desteklemeye ve büyümeye devam ettiği 3. çeyrekte sadece finansman çözümlerimiz ile değil; her geçen gün gelişen sektörel insan kaynağı kalitemiz, ihtiyaçlara özel-yenilikçi çözümlerimiz, artan işbirliklerimiz ve yurt çapında genişleyen etki alanımızla işletmelerimizin daha da fazla yanında olma, onlara daha geniş çaplı çözümler sunma şansı bulmaktan mutluluk duyduk” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’nin büyümesi için banka dışı finans kesimine ihtiyacı var"

Banka dışı finansın büyüklüğüyle ekonomik büyüme ve gelişme arasında doğrudan bir korelasyon olduğunu; bu bakımdan FKB’yi oluşturan sektörlerin büyümesinin, Türkiye’nin daha çok kalkınması anlamına geldiğini de belirten Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üreticiye, tüccara, yatırımcıya, ihracatçıya ve tüketiciye hizmet veren FKB bünyesindeki sektörlerimizin, finans ekosistemi içindeki payının artması için gerekli adımların ivedilikle atılmasını önemsiyoruz. Banka dışı finans kesiminin güçlenmesi ile birlikte Ülkemiz ekonomisine olan katkımızın daha da artacağını biliyoruz. Bu bakımdan, alternatif kaynaklara hızlı erişimin sağlanarak finansman imkânlarının tabana yayılmasının, finans yükünün büyük kısmını taşıyan bankacılık sisteminin rahatlatılmasının ve rekabetin artırılmasının, farklı kredi kanalları oluşturulması sayesinde GSMH’ye ve istihdama katkı sağlanmasının FKB çatısı altındaki sektörlerimizin güçlendirilmesi ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu adımların atılmasıyla birlikte, Ülkemiz için kalkınma ve refahın yolu olan yatırım, üretim, ihracat ve istihdama’ olan katkımızın giderek artacağını düşünüyorum.”