ARGE 250


Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri %22 büyüdü

Turkishtime Dergi

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’ni tek çatı altında temsil eden Finansal Kurumlar Birliği (FKB), üç sektörün 2017 yılı ilk çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2017 ilk çeyrek konsolide verilerine göre;

Aktif toplamı yüzde 22,4 artışla 115 milyar 963 milyon TL'ye,

İşlem hacmi yüzde 25,7 artışla 45 milyar 517 milyon TL’ye,

Faaliyet konusu alacakları yüzde 22,3 artışla 104 milyar 195 milyon TL’ye,

Öz kaynak büyüklüğü yüzde 16,4 artışla 16 milyar 422 milyon TL’ye ulaştı.

Net kârlılık artışı ise yüzde 46,3 olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin 2017 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin: “Tüm Türkiye’ye hakim olan güven ve istikrar ortamı ile birlikte, bankacılık dışı finans sektörü olarak 2017’nin ilk çeyreğini başarılı bir şekilde geride bırakıyoruz. Finansal Kiralama, Ticaretin Finansmanı (Faktoring) ve Finansman Şirketleri sektörlerinin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme yönünde, bütün paydaşlarıyla yakın bir iletişim içinde, geleceğe umutla baktığını söyleyebilirim. Bugün açıkladığımız rakamlarla, ekonomimize sunduğumuz katkıyı ne ölçüde artırdığımızı da somut biçimde ortaya koyduk. Birliğimiz, ekonomimizin can damarı olan reel sektöre sürdürülebilir büyüme için uzun vadeli kaynak sağlamaya var gücüyle devam ediyor” dedi.

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Cantekin: “2016 yılında bıraktığımız yerden büyümeye devam ediyoruz. 2017 yılının ilk çeyreğinde Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 24,8 artarak, 46 milyar TL seviyesini geçti. Sektörün aktif büyüklüğü ilk çeyrekte yüzde 25,2; öz kaynakları ise yüzde 13 oranında büyüdü.

Ticaretin Finansmanı(Faktoring) sektörüne baktığımızda; 2017 ilk çeyrek rakamlarına göre işlem hacmi 32 milyar 560 milyon TL; alacakları ise 30 milyar TL seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 2016’nın ilk çeyreğine oranla yüzde 23,7’lik artışla 32 milyar TL 589 milyon TL; öz kaynakları ise yüzde 10 büyüme ile 5 milyar 169 milyon TL olarak gerçekleşti. 61 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 100.000 bin seviyesine ulaşan müşterilerine hizmet veriyor.

Finansman Şirketleri’ne tarafında ise, 2017 ilk çeyrek rakamlarını yine geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Sektörün işlem hacmi yüzde 94 gibi rekor bir seviyede büyüyerek; 7.9 milyar TL’ye ulaştı. Aktif büyüklüğü de 32 milyar TL seviyesini geçerken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayımız 3 milyon kişiye ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 27 milyar TL’nin üzerinde.”

Cantekin ayrıca 2017 ilk çeyrek sonuçları itibarıyla, FKB’nin temsil ettiği Finansal Kiralama, Ticaretin Finansmanı ve Finansman Şirketleri’nin toplam finans sektörü içindeki payının aktif büyüklüğüne göre yüzde 3,9 alacaklara göre yüzde 5,4 ve öz kaynaklara göre de yüzde 4,9’a eriştiği; toplam işlem hacminin GSMH içindeki payının da yüzde 7 olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı.