AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Bankaların önlem planlarının gönderimi hazirana çekildi

Turkishtime Dergi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, sistemik olarak önemli bankalar tarafından hazırlanan önlem planlarının gönderim zamanı martın sonundan haziranın sonuna çekildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) hazırladığı Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sistemik önemli bankaların mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerden herhangi birinin görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi amacıyla bu bankalar tarafından hazırlanan önlem planları, BDDK'ye mart ayı sonu yerine haziran ayı sonunda gönderilecek.

Değişiklikle, önlem planı senaryosu dahilindeki tedbirlerin sermaye ve likidite yeterliliğine yönelik birleşik etkisini gösteren önlem planı kapasitesine ilişkin hükümler yönetmeliğe eklendi, önlem planı göstergelerinde Avrupa Birliği standartlarına uyum açısından gerekli bazı revizyonlar yapıldı.