AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


BES'te kalana avantajlı kredi imkanı

Turkishtime Dergi

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcılar, finansman ihtiyaçlarını karşılamak için sistemden çıkmak yerine BES birikimlerini teminat gösterip avantajlı koşullarla kredi çekebilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) yayımlanan BES birikimi ile kredi kullanımını sağlayacak yönetmeliğe göre, BES’te birikimi bulunan katılımcılar, bankalardan kullanacakları krediler için ilgili BES sözleşmesinden kaynaklı alacaklarını kredi süresiyle sınırlı olmak üzere bankaya devredebilecek ve ihtiyaçları olan finansmana daha rahat erişim sağlayabilecek.

SEDDK'nin Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 22 Ocak 2022'de 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yer alan katılımcıların bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını alacağın devri sözleşmesi yoluyla devredebilmesine imkân tanındı.

Bu bağlamda, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte gerekli değişiklikler yapılarak alacağın devri işleminin uygulama usul ve esasları düzenlendi. Böylelikle, katılımcıların acil nakit ihtiyacı durumunda BES sözleşmelerini tamamen sonlandırarak sistemde kazandığı haklarını kaybetmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması için BES sözleşmelerinden kaynaklı alacaklarını bankalara devrederek kredi kullanılabilmesinin önü açıldı.

Katılımcılar, bankaya devrettikleri alacak tutarının üstündeki birikimlerini tercih ettikleri fonlarda değerlendirebilecek

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 28 Eylül 2023'ten sonra BES’te birikimi bulunan katılımcılar, bankalardan kullanacakları krediler için ilgili BES sözleşmesinden kaynaklı alacaklarını kredi süresiyle sınırlı olmak üzere bankaya devredebilecek ve ihtiyaçları olan finansmana daha rahat erişim sağlayabilecek.

Bu süreçte, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından geliştirilecek merkezi bilgi sistemi vasıtasıyla paydaşlar tarafından gerekli sorgulamalar yapılacak ve alacağın devri sözleşmesinin onaylanması ile katılımcının BES sözleşmelerinden doğan bazı hakları, kredi yükümlülükleri tamamlanana kadar bankaya devrolacak.

Alacağını bankaya devreden katılımcı, alacağın devri sözleşmesinin yürürlükte bulunduğu süre içinde ilgili sözleşmelerini sonlandıramayacak ve bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini başka şirketlere aktaramayacak.

Ancak, katılımcılar bu süreçte BES sözleşmelerine katkı payı yatırmaya, birikimlerini izlemeye ve bankaya devrettikleri alacak tutarının üstündeki birikimlerini tercih ettikleri fonlarda değerlendirmeye devam edebilecek.

Alacağın devri sözleşmesine konu kredi borcu ödendiğinde alacağın devri sözleşmesi sona erecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması suretiyle banka kalan borç tutarını devredilen alacaktan tahsil edecek.

Öte yandan, yayımlanan yönetmelikte alacağın devri uygulamasına ilave olarak ihtiyaç duyulan diğer operasyonel hususlara dair iyileştirmeler de yapıldı.