ARGE 250


Cari denge 3 ay sonra açık verdi

Turkishtime Dergi

Cari işlemler hesabı, kasım ayında 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi. Ocak-Kasım döneminde 10 milyar 816 milyon dolar açık oluşurken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

TCMB verilerine göre kasım ayı gerçekleşmelerinde; hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1.916 milyon dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3.475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Çekirdek cari denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Kasım ayında 2,41 milyar dolar fazla verdi. Bir önceki yılın Kasım ayında bu rakam 1,14 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 1.549 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyon dolar artarak 986 milyon dolara çıktı

Bir önceki yılın aynı ayında 172 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 136 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Portföy yatırımlarında 1.5 milyar çıkış

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 359 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 1.446 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 938 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 17 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.446 milyon dolar ve 452 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.212 milyon dolar net azalış kaydetti.

Resmi rezervlerde ise bu ay 2.831 milyon dolar net artış gözlendi.

Net hata ve noksanda en yüksek üçüncü seviye

Ödemeler dengesinde net hata ve noksan kalemi 2021 yılı Kasım ayında 4,46 milyar dolar ile bugüne kadar olan en yüksek üçüncü seviye oldu. Net hata ve noksan 2020 yılı Kasım ayında 4 milyar 570 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışını gösteren net hata ve noksanda ikinci en yüksek rakam ise 1998 yılı Eylül ayında 4 milyar 498 milyon dolar ile kayda geçmişti. Kasım ayında gelen bu yüksek rakam ile 2021 yılının ilk 11 ayında net hata noksan kalemi 19 milyar 694 milyon dolara yükseldi.