ARGE 250


Döviz pozisyonlarının izlenmesinde sadeleşme

Turkishtime Dergi

Şirketlerin döviz pozisyonları TCMB'ye bildirim yükümlülüğünün sınır ve kapsamı 2024 başından itibaren değiştirildi.

Şirketlerin yurt içi ve yurt dışından sağladığı toplam nakdi kredi bakiyesine göre döviz pozisyonlarını Merkez Bankası'na (TCMB) bildirim yükümlülüğüne ilişkin sınır ve kapsam değiştirildi.

Resmi gazete ve TCMB'nin basın duyurusuna göre 10 milyon lira üzeri kredisi bulunan firmaların özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi.

Toplam nakdi kredileri ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon TL ve üzerinde olan firmalar ile geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri Merkez Bankası'na takip eden aydan itibaren bildirmekle yükümlü olacaklar. Bu değişiklik önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası'nın döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından izlenmesine ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Önceki uygulamada söz konusu bildirim yükümlülüğü kriteri; şirketlerin 15 milyon dolar ve üstü yurt içi ve yurt dışından sağlanan "yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredilerini" kapsıyordu. Bu kriter; "toplam nakdi kredi bakiyesi" 100 milyon TL ve üzerinde olan firmalar ile geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalar şeklinde düzenlendi.

Düzenlemeyle ayrıca yönetmeliğin tanım maddeleri arasına, kredi verme, faktoring ve finansal kiralama faaliyetlerinde bulunan banka ve finansal kuruluşları, "Kredi veya finansman sağlayan kuruluş" başlığıyla eklendi.

Yönetmeliğin yükümlülük başlıklı aynı maddesinin fıkralarında yapılan değişikliğe göre, firmanın bildirim yükümlülüğü bulunup bulunmadığına ilişkin takip sorumluluğu firma yönetimine ait olacak. Bununla birlikte, firmaya bildirim yükümlülüğüne ilişkin TCMB'nin belirleyeceği usul ve esaslara göre bilgilendirme, firmanın en yüksek nakdi kredi bakiyesinin olduğu kredi veya finansman sağlayan kuruluş tarafından ayrıca yapılacak. Bildirim yükümlülüğünün belirlenmesinde dikkate alınan kredi, net satış hasılatı ve aktif büyüklükleri TCMB tarafından güncellenebilecek.