OSB Yıldızları Araştırmması


Finans dışı döviz açığı 2,4 milyar dolar azaldı

Turkishtime Dergi

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ağustos ayında bir önceki aya göre, 5 milyar 459 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 milyar 58 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu ise 123 milyar 589 milyon dolar olarak gerçekleşirken bu rakam Temmuz 2021 dönemine göre 2 milyar 401 milyon dolarlık azalmaya işaret ediyor.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 379 milyon dolar, 1 milyar 487 milyon dolar ve 1 milyar 537 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 5 milyar 459 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 454 milyon dolar, 1 milyar 504 milyon dolar ve 1 milyar 100 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 58 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ağustos 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2021 dönemine göre 1 milyar 171 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 717 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 463 milyon dolar artarken, uzun vadelikrediler 2 milyar 141 milyon dolar arttı.

Ağustos 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 135 milyar 66 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 74 milyar 712 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60 ilyar 354 milyon dolar olarak gerçekleşerek Temmuz 2021 dönemine göre 2 milyar 288 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde oldu.