ARGE250


Gecikmiş ödemelerden en çok Türkiye etkilendi

Turkishtime Dergi

Alacak sigortası şirketi Atradius’un Eylül 2018 tarihli “Ödeme Davranışları Barometresi” raporuna göre; Türkiye, 2018’de Doğu Avrupa ülkeleri arasında gecikmiş ödemelerden en çok etkilenen etkilenen ülke oldu.

Türkiye’de ortalama ödeme süresi geçen yıla göre bir hafta uzadı. Ödeme vadelerinde ve gecikmelerdeki değ iş ikliklerin bir sonucu olarak Türkiye’deki ortalama ödeme süresi 2017 yılında 84 günken, 2018’de 91 güne çıktı. Bu rakam, araştırma kapsamındaki 7 Doğu Avrupa ülkesinde (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye ) ise ortalama 55 gün oldu. Dünyanın önde gelen ticari alacak sigortası şirketlerinden Atradius’un hazırladığı ve Türkiye’deki ödeme alışkanlıklarını Doğu Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak inceleyen raporu “Atradius Ödeme Davranışları Barometresi- Eylül 2018” yayınlandı. Yurtiçi ödeme gecikmelerinin ana nedeni yüzde 67.2’lik oranla fonlama yetersizliği olarak gösterilirken, ikinci neden olarak ise yüzde 32.2’lik oranla alıcıların faturaları geç ödeyerek bir tür finansman enstrümanı haline getirmesi öne çıktı.

Geç ödemelerin gelir kaybı etkisi yüzde 31.6

Araştırmada, 2018’in Türkiye için vade ertelemelerinin sıklaştığı ve ödeme gecikmelerinde artışların yaşandığı bir yıl olduğunun altı çizildi. Türkiye, Doğu Avrupa ülkeleri arasında tahsilat gecikmelerinin gelir kaybına yol açtığ ını bildiren katılımcı oranının en yüksek olduğu (yüzde 31.6) ülke oldu.

Türkiye’nin bölgede en yüksek miktarda tahsil edilemeyen B2B (firmadan firmaya) alacak oranına sahip olmasının ana nedenleri ise iflaslar ve tahsilat girişimlerinin sonuçsuz kalması oldu. Türk katılımcıların sadece yüzde 18.9’u vadesi geçmiş B2B faturalarının, işletmelerini önemli ölçüde etkilememiş olduğunu bildirdi. Rapora göre Türkiye’de 2017 yılında müşterilere verilen ortalama vadeler 55 gün iken, 2018 yılında 64 güne çıktı. Araştırmada vadesi
geçmiş B2B faturaların toplama oranı 2017’de yüzde 55.9 iken, 2018’de bu oranın yüzde 59.9’a çıktığı belirtildi. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 35.2’lik kısmı gelecek 12 aylık dönem içerisinde şirketlerinin müşterilere vereceği vadelerde herhangi bir değişiklik beklemezken, yüzde 32.9‘luk kısmı, ise aynı dönem için ufak bir artış öngörüyor.

En yavaş ödeme dayanıklı tüketim ve inşaat sektöründe

Türkiye’deki tedarikçiler en yavaş ödeme yapan müşterilerinin, dayanıklı tüketim malları ve inşaat sektöründeki müşterileri olduğunu; vadeden sonra ortalama 37 ile 42 gün içerisinde ödeme yaptıklarını belirtti. Gelecek dönemlere bakarak, dayanıklı tüketim malları sektöründeki katılımcıların yüzde 34’ü ve inşaat sektöründeki katılımcıların yüzde 30’u ticari müşterilerinin ödeme davranışlarında bozulma bekliyor. Rapora göre, Türkiye’de en uzun süreli ortalama vade ile çalışılan sektörler kağıt ve taşımacılık olurken, en kısa vade ile çalışılan sektör olarak ise kimyasal maddeler öne çıktı.

ABD’nin korumacılık politikasının küresel büyümeyi etkileyeceğine dair endişeler tüm Doğu Avrupa ülkelerinde mevcut olmakla birlikte Türkiye’deki katılımcıların yüzde 53.1’i açık arayla bu durumu yanlış yönlendirilmiş Fed politikasından, Çin’in “sert” düş üş ünden ve jeopolitik risklerden daha önemli görüyor.