ARGE 250


Halka arzlar için 'eşitlik' kararı

Turkishtime Dergi

SPK halka arzlarda hisse dağılımının sınırlarını belirleyen karar aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), büyüklüğü 750 milyon liranın altında olan halka arzlarda borsada satış yönteminin kullanılmasını zorunlu kılarken, 750 milyon lirayı aşan halka arzlarda yatırımcılara hisse dağılımını sınırlayan karar aldı.

Dün gece yayımlanan SPK bülteninde yer alan karara göre 750 milyon liradan büyük halka arzlarda borsa dışı talep toplanması halinde bireysel yatırımcıların hepsine eşit dağıtım yapılacak.

Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, o yatırımcının ait olduğu gruba tahsis edilen pay tutarının dörtte birini geçemeyecek.

Yurtiçi kurumsal yatırımcılar için, yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarı halka arz edilen payların toplamının yüzde 1'ini aşamayacak. Bu yatırımcı bir fon ise, o fonu yöneten portföy yönetim şirketi için sınır yüzde 3 olacak.