AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


İlk PPK metninde dikkat çeken mesajlar

Turkishtime Dergi

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, mevcut para politikasının hedefle uyumlu olmadığını bildirdi.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkardığı Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerini yayımladı.

PPK özetinde şu mesajlar öne çıktı:

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin makro finansal istikrarı destekleme konusunda zayıf kaldığı ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini olumsuz etkilediği tespitlerini yapmıştır.

Mevcut para politikası çerçevesi, enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında, yüzde 5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak.

Fiyat istikrarındaki bozulma, makroekonomik ve özellikle de finansal istikrarı tehdit ediyor.

PPK özetinde, enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki bozulmaya yapılan vurgu dikkat çekerken hedeften oldukça uzaklaşan enflasyonun para politikasının etkin kullanımını gerektirdiği tespitinde bulunularak parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacağına işaret edildi. Özetlerde hizmet enflasyonundaki katılığa, iç talepteki güçlü duruşa, kur artışlarının tüketici enflasyonuna yansımaya başladığına ve kredi mevduat faizleri arasındaki makasa dikkat çekilerek kurulun parasal sıkılaştırma ile birlikte mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçevenin sadeleşmesi süreciyle piyasa mekanizmalarının işlevselliğinin artırılması gerektiğini değerlendirdiği yer aldı.

Finansal istikrara tehdit

Fiyat istikrarındaki bozulmanın makroekonomik ve özellikle de finansal istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekilen PPK özetlerinde faiz artışının sıkılaştırma sürecinin ilk adımı olduğu kaydedildi. Parasal sıkılaştırma sürecinin makroekonomik ve finansal koşullar üzerindeki etkilerine dair analizlerin incelendiği, faiz artırım senaryolarının enflasyon, kredi büyümesi, faizler, ekonomik aktivite üzerindeki etkileri ile bankacılık stres testlerinin değerlendirildiği belirtilen özette enflasyon görünümünün bu doğrultuda yeni adımlar atılmasını gerekli kıldığı vurgulandı.

PPK özetlerinde, "Enflasyon ve enflasyon eğilimi yakından takip edilecek, TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul hedeften oldukça uzaklaşan enflasyonun para politikasının etkin kullanımını gerektirdiği tespitinde bulunmuştur. Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır" denildi.

PPK özetlerinde ayrıca sadeleşme politikasına da işaret edilerek sürecin kademeli olmasına karar verildiği ve sadeleşme sürecinde dönüşümün hızı ve sıralamasının etki analizleri ile belirleneceği vurgulandı.