Turkishtime AR-GE 250


Kambiyo Vergisi

Turkishtime Dergi

Nedim Tolga SÜER - EKONOMİ GÜNDEMİ

Bilindiği gibi, ülkemiz son bir yıldır hem yüksek hem de dalgalı kurla karşı karşıyadır. Öyle ki, 2018’in başında 3,76 olan USD kuru, yaz aylarındaki döviz kriziyle beraber 7 liraya kadar yükselmiş ve 2018’in sonlarına doğru da 5,20 seviyelerine kadar gerilemiştir. Nisan 2019’da tekrar yükselişe geçen USD kuru bugünlerde 6 liranın üstündedir. Döviz kurundaki bu yükseliş ve dalgalanmalara karşı ise bir dizi mali tedbir yürürlüğe sokulmuştur. Bunlar, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve yüzde sekseninin TL’ye çevrilmesi, dövizli işlemler yasağı, döviz mevduatlarına uygulanan kesinti oranlarının artırılması gibi önlemlerdir. Bu defa 15 Mayıs 2019’da yürürlüğe giren uygulama ile kambiyo işlemlerindeki vergi (BSMV) oranı, satış tutarının binde 1’i olarak belirlenmiştir. Bu uygulamanın detayları aşağıda yer almaktadır.

Her şeyden önce, binde 1 oranındaki BSMV’nin, sadece BSMV mükellefleri olan banka, banker, sigorta şirketleri, ikraz işiyle uğraşanlar vb. tarafından yapılan döviz satışlarında uygulanacağını belirtmek gerekmektedir. Yani, bu kurumlar tarafından yapılan döviz satışları vergiye tabi iken bu kurumlar dışındakiler tarafından yapılan döviz satışları vergilemenin dışında olacaktır.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi uygulamasında, söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu hale getirilmişti. Bu düzenleme uyarınca, ihracat bedeli olan dövizin bankaya satılmasında BSMV uygulanmayacak; ancak bu işlemin akabinde tekrar döviz alınması durumunda binde 1 oranında BSMV uygulanacaktır.

Ayrıca aşağıdaki kambiyo işlemleri de vergi dışı bırakılmıştır:

• Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları
• Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları
• Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları