ARGE 250


Diğer ülkelerle kıyaslamalı analiz: Kamu borcu ve dış borçta sorun yok

Turkishtime Dergi

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin de içinde yer aldığı gelişen piyasa ülkelerinin ekonomik check-up'ı niteliğindeki göstergelerini listeledi. Türkiye'nin dış borcunun gayri safi yurtiçi hasılasına oranı yaklaşık yüzde 50 düzeyinde; bu oran küresel ortalamaya yakın. Kamu borcunun GSYH'ye oranı ise benzeri ülkelere göre düşük... (Dosyayı tıklayınız.)