ARGE 250


Krizde bankacılığı anlatan kitap

Barış Soydan

 

Koç Üniversitesi Yayınları’nın (KÜY) yayımladığı ve Doç. Dr. Caner Bakır tarafından kaleme alınan Kriz Bankacılığı: Küresel Finansal Krizlerde Banka Davranışları ve Dayanıklılık adlı kitap raflardaki yerini aldı. Kriz Bankacılığı, ABD gibi bazı gelişmiş piyasa ekonomilerinin bankacılık sistemleri küresel finansal krizin merkezinde yer alırken, Avustralya gibi ülkelerdeki bankacılık sistemlerinin finansal krizden nasıl başarıyla çıkabildiğini inceliyor.

 

KÜY, Caner Bakır’ın yazdığı Kriz Bankacılığı: Küresel Finansal Krizlerde Banka Davranışları ve Dayanıklılık adlı kitabı yayımladı. Kitap, ABD gibi bazı gelişmiş piyasa ekonomilerinin bankacılık sistemlerinin küresel finansal krizin merkezinde yer alırken, Avustralya gibi ülkelerdeki bankacılık sistemlerinin finansal krizden nasıl başarıyla çıkabildiğini inceliyor.

Caner Bakır’ın araştırmaları aykırı vaka çalışmasına dayanarak geliştirdiği tipolojik banka davranışı teorisini temel alıyor. Küresel finansal krizde Avustralya, Kanada ve Japon bankaları borçlanmada, kredi vermede, finansal işlemlerde ve yatırımda muhafazakâr davranırken Amerikan, Birleşik Krallık ve Alman bankalarından bazılarının neden aşırı risk alarak fırsatçı bir davranışla finansal sistemde kırılganlıklar yarattığını tartışıyor.

Caner Bakır’ın çalışmasındaki temel sava göre, birbiriyle sürekli ve girift bir ilişkisi olan yapı, kurum ve aktörlerin etkileşimleri, bu davranış biçimlerinden birini ağırlıklı olarak teşvik ediyor. Bunun sonucunda, bankaların muhafazakâr (veya fırsatçı) davranışları, dolayısıyla da finansal sistemin dayanıklılığı /kırılganlığı biçimleniyor. Bu çalışmada aynı zamanda, ihtiyati düzenleme ve bankacılıkta rekabetin düzenlenmesinin ekonomi politiği çerçevesinde kurumsal değişim ve kurumsal statüko konularını da ışık tutuluyor.

Kitapta önerilen teorik perspektif ve kullanılan yöntem, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin finansal ve bankacılık sistemindeki değişim ve gelişimi tarihsel süreç içinde çok yönlü olarak irdeleme imkânı sağlıyor. Küresel finansal kriz sonrası içinde olduğumuz çalkantılı dönemde, bu çalışmanın teorik ve ampirik bulguları akademisyenler, bankacılar, düzenleyiciler ve siyasetçiler için önem taşıyor.

Kitapla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi Profesörü Jeffry Frieden, kitabın günümüz ekonomik ortamının en önemli analitik ve siyasal problemlerinden biri olan büyük ve maliyetli bankacılık krizlerinden gelecekte nasıl kaçınılabileceğinin anlaşılmasına açıklık getirdiğini belirtiyor.

Melbourne İşletme Okulu’ndan Prof. Ian Harper da kitapla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Caner Bakır küresel finansal krizde nelerin yanlış gittiği ve Avustralya’nın pek çok ülkeden neden daha iyi durumda olduğuyla ilgilenen herkese faydalı bir katkıda bulunuyor” ifadesini kullanıyor.

Politik Ekonomi Profesörü, Kopenhag İşletme Okulu’ndan Prof. John L. Campbell ise kitapla ilgili görüşlerini şöyle özetliyor: “Caner Bakır, finansal sistemler arasında ve özellikle de liberal ve koordine edilen piyasa ekonomilerindeki önemli farklılıkları açığa çıkarıyor. Bu kitap, karşılaştırmalı ve uluslararası siyasal iktisat, finans ve ekonomik sosyoloji konularında çalışan akademisyenlere ve profesyonellere çok şey sunuyor.”