ARGE 250


'Küskün tahvil yatırımcısı' için düzenleme

Turkishtime Dergi

Özel sektör tahvil ihraçlarında portföy yönetim şirketlerinin karşılık oranlarına standart getirildi.

Son dönemde reel sektörün tahvil ihraçlarında yaşanan ödeme güçlükleri, bireysel yatırımcılar ve portföy yönetim şirketleri tarafında sıkıntı yaratıyordu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, bu sorunu çözmek ve ‘küskün tahvil yatırımcısı’ oluşmasını engellemek için harekete geçti. Yeni düzenlemeyle temerrüde düşen vadesi gelmiş alacaklar için yüzde 100 karşılık ayrılmasına karar verildi.

Dünya Gazetesinin haberine göre, ayrıca iflasına karar verilmiş, tüzel kişiliği sona ermiş veya tasfiyesine karar verilmiş ihraççının tüm alacak hakları için de yüzde 100 karşılık ayrılacak. İhraççının özkaynaklarının 2/3’nü kaybettiğinin anlaşılması, borçlarını yeniden yapılandırmaya gitmesi gibi gelişmeler olursa vadesi gelmemiş olsa dahi borçlanma araçları için ise yüzde 50 karşılık ayrılırken, ihraççının varlıklarının yüzde 20’sinden fazlası üzerindeki tutarda hacim, ihtiyati tedbirler alınması halinde yüzde 25 karşılık ayrılacak.

Zorunlu haller nedeniyle ihraççının sorumluluğunu yerine getirmediği hallerde alacak haklarına ilişkin karşılık ayrılmayacak.

Öte yandan, ayrılacak karşılık tutarları, karşılık ayrılmasından sonraki dönemde ihraççının ödeme yapması durumunda, ödenen tutar kadar karşılıkla kapatılacak.