ARGE 250


Portföy yönetim büyüklüğü 97 Milyar TL’yi geçti

Ersin Kaplan

2014 yılında portföy yönetim şirketlerinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği çatısı altına girmesiyle, şirketlerin faaliyet ve finansal verileri 2015 yılından itibaren yayımlanmaya başlandı. Portföy yönetim şirketlerine ilişkin Eylül 2015 dönemi analizi Birliğin üç aylık yayını Gösterge’nin Kış 2016 sayısında kamuoyuna sunuldu.

TSPB, portföy yönetim şirketlerini mercek altına alan analizinde şirketlerin 2014 ve 2015 Eylül faaliyet ve finansal verilerini karşılaştırdı.

  • 2014 Eylülü'nde portföy yönetim şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü 74 milyar TL iken, bu tutar 2015 Eylül sonunda %31 artarak 97 milyar TL’yi geçti. Bu artışta emeklilik yatırım fonları etkili oldu. Bu tutarın 42 milyar TL’si yatırım fonu, 44 milyar TL’si de emeklilik yatırım fonlarına ait. Özel portföy yönetimi kapsamında hizmet verilen bireysel ve tüzel yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 12 milyar TL civarında.

  • Verisi derlenen 43 kurumda 2015 Eylül sonu itibariyle 662 çalışan istihdam ediliyor. Bu çalışanların %30’unu portföy yöneticileri, %13’ünü yurtiçi satış departmanındaki çalışanlar, %9’unu araştırma ve risk yönetimindeki çalışanlar oluşturuyor.

Portföy yönetim şirketleri 2015 yılının ilk dokuz ayında 65 milyon TL kâr etti

  • Portföy yönetim şirketlerinin toplam varlıkları Eylül 2015 sonunda 460 milyon TL’yi geçti. Sektörün özsermayesi 418 milyon TL oldu.

  • Yılın ilk dokuz ayında sektörün portföy yönetim faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 artarak 210 milyon TL’ye çıktı. Yatırım fonu yönetiminden sektör 131 milyon TL gelir kaydetti.

  • 2015/09 döneminde emeklilik yatırım fonlarının yönetiminden 61 milyon TL’lik gelir yaratıldı.

  • Rapora göre ortalama yıllık yatırım fonu yönetim ücreti oranı %0,46 (onbinde 46) olarak hesaplanırken, emeklilik yatırım fonu yönetim ücreti oranı ise %0,21 (onbinde 21) olarak belirlendi. Ancak bu oranın yatırımcılardan tahsil edilen değil, portföy yönetim şirketlerine kalan pay olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

  • Özel portföy yönetiminden de sektör aynı dönemde 18 milyon TL gelir elde etti.

  • Sektörün net kârı 2015/09 döneminde artan gelirlerin etkisiyle, bir önceki yıla göre %42 artarak 65 milyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde 21 portföy yönetim şirketi kâr ederken, 22’si zarar etti.