ARGE 250


Dental sektörü hammadde arayışında içe dönecek

Turkishtime Dergi

Dental firmaların kompozit üretimi yapmak için ihtiyaç duyduğu ve çok az sayıda firmanın üretimini gerçekleştirdiği Bis-GMA ve/veya UDMA polimerinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için harekete geçen Murat Şahin, KOSGEB’in de desteğini alarak önemli bir çalışmaya imza attı. “KOSGEB Ar-Ge İnovasyon” desteği alarak yürüttüğü “Dental Kompozit Dolgular İçin Yerli Bis-GMA ve UDMA Polimerlerinin Üretimi” projesi ile yıllık 200 milyon dolar pazarı olan dental saflıkta Bis-GMA ve UDMA kimyasallarını üretmeyi planlayan Murat Şahin, çalışmayla söz konusu hammaddeye dair ithalatı azaltarak, uzun vadede dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.


“Dental Kompozit Dolgular İçin Yerli Bis-GMA ve UDMA Polimerlerinin Üretimi” adlı projenizden biraz bahseder misiniz? 

Projemizi; estetik diş hekimliğinde kullanılan kompozit dolguların ana hammaddesi olan Bis-GMA ve UDMA polimerlerinin yerli olarak üretilmesi ve dental sektörünün ülkemizde gelişmesine katkı sağlayan bir çalışma olarak tanımlayabiliriz.

Diş dolgu malzemesi olarak kullanılan amalgama alternatif olarak üretilen ve uzun yıllardan bu yana estetik dolgu materyali olarak kullanılan kompozit reçineler, formülasyonlarındaki değişiklikler, geliştirilen fiziksel özellikleri, diş sert dokularına adezyonları ve geniş renk skalasına sahip estetik görünümleri ile tartışılmaz bir üstünlüğe sahip. Kompozit reçineler estetik diş hekimliğinde, diş dolgu malzemesi, diş düzeltme malzemesi ve diş kaplama malzemesi olarak kullanılan bir malzeme. Kompozit reçinelerin temel girdisi olarak kullanılan dental polimerler ise tamamen ithal edilen ve katma değeri son derece yüksek olan ürünler. Ülkemizin dental sektörde dışa bağımlılığını azaltmak hedefinde yola çıkan ve kurucu ortağı olduğum Acruxtech Kimya, estetik diş hekimliğinde kullanılan kompozit dolgular, dental yapıştırıcılar ve dental polimerleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. “KOSGEB Ar-Ge İnovasyon” desteği alarak yürüttüğü “Dental Kompozit Dolgular İçin Yerli Bis-GMA ve UDMA Polimerlerinin Üretimi” projesi ile yıllık 200 milyon dolar pazarı olan dental saflıkta Bis-GMA (Bisfenol A-glisidil metakrilat) ve UDMA (Üretan dimetakrilat) kimyasallarını üreteceğiz. Acruxtech Kimya geliştirdiği özel sentez ve üretim metodu ile muadillerine kıyasla dört kat daha uygun fiyata üretimini yapabilecek. 

“DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

“9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı”nın “Medikal Ürünler” kategorisinde üçüncü olan proje ile temelde hedeflenen neydi?

Projemizin temel hedefi, dental saflıkta Bis-GMA ve UDMA polimerlerinin ithalatının azaltılarak uzun vadede dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmak. Ülkemizdeki dental firmalar kompozit üretimi yapmak için Bis-GMA ve/veya UDMA polimerine ihtiyaç duyarken bu iki polimerin üretimini yapan çok az sayıda firma bulunuyor. Hal böyle olunca ülkemizde kompozit üretimi, bu firmalardan temin edilen polimerlere bağımlı bir durumda. İşte projemiz ile bu bağımlılığı ortadan kaldırmış olacağız. Ürünler yerli üretileceği için çok kısa sürede istenilen miktarda tedarik sağlayabileceğiz. Ayrıca ürünlerimizi rakiplere kıyasla çok daha ucuz olarak müşterilerimize sunabileceğiz.

Söz konusu projeyi geliştirirken sizi motive eden unsurlar neler oldu?

Ülkemizde kompozit dolgu geliştirmek isteyen dental firmaları ve araştırmacılar, hammadde tedariğinde problemler yaşarken ayrıca kullanılan hammaddelerin pahalı olması ürünün satış fiyatını da artırıyor. Acruxtech Kimya olarak dental sektöründeki problemleri çözmeye katkı sağlamak adına kompozit dolgunun ana girdisini oluşturan polimerlerin yerli üretilmesi, dışa bağımlılığı azaltacak ve dental sektörde hammadde sağlayıcı bir yerli firmanın varlığı sektörde Ar-Ge çalışmalarının çeşitliliğini sağlayacaktır.

Projenizin dünyada hayata geçmiş bir örneği veya benzeri mevcut mudur? 

Evet proje ürünlerini yapan yurt dışı firmaları bulunuyor. Ancak bu firmalar fahiş fiyata ve kotalı ürün satmaktadır. Bizim ürünlerimiz dört kat daha uygun olmasının yanı sıra istenilen miktarda ve zamanda tedarik edilebilecek.

“ENDÜSTRİYEL ÜRETİM REÇETELERİ BU YILIN ORTASINDA TAMAMLANACAK”

Proje ile ilerleyen süreçte ne gibi planlarınızın olduğu ve bu konuda beklentilerinizin neler olduğunu öğrenebilir miyiz?

Projemizin Ar-Ge aşaması sona ererken ürünlerin endüstriyel ölçekte üretiminin yapılması için optimizasyon denemeleri yapılıyor. Ürünlerin endüstriyel üretim reçeteleri 2021 Haziran ayında tamamlanmış olacak. İlk ticari satışlarımızı ise 2021 yılının son çeyreğinde gerçekleştireceğiz. 2022 yılında üretim kapasitesini artırılarak, yurt içi pazarın tüm ihtiyacını karşılamak ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihracat çalışmaları yapılacak. 2023 yılında da dental polimlerin üretimi için fabrika yatırımı söz konusu olacak. Ayrıca yatırım kapsamında dental sektör için yapıştırıcı, nano malzemeler, biyomalzemeler üretimi de olacak.

Yaptığınız projeniz için girişimci olmayı planlıyor musunuz? Bunun için melek yatırımcı arayacak mısınız? 

Projemizin Ar-Ge finansmanını işletmemiz karşılıyor. Ancak endüstriyel ölçekte üretimlerin daha erken ve yüksek üretim kapasitesinde yapılması için yatırımcıya ihtiyacı vardır. 

Yeni projeleriniz var mı? Varsa kısaca bahsetmeniz mümkün müdür?

Yeni projemiz yine dental sektöründe tamamen ithal edilen diş yapıştırıcılarının yerlileştirilmesi üzerine. İthal edilen katma değeri yüksek diş yapıştırıcılarını (bağlayıcı ajanlar) özgün sentez metodlarımız ile yerli olarak üretileceğiz.

Murat Şahin kimdir?

Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü’nden 2012 yılında ‘’Onur Öğrencisi’’ olarak mezun olan Murat Şahin, 2013-2015 yılları arasında Organik Kimya anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şahin, yüksek lisansında geçirdiği eğitim sürecinde; “Mavi Emisyon Yapan Heteroleptik İridyum Komplesklerinin Sentezi ve Beyaz Organik Işık Yayan Diyot Uygulamaları”, “1,10- Fenantrolin Türevleri ve Organometalik Bileşiklerinin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi” ve “Antienflamatuar Gruplar İçeren Yeni Işığa Duyarlı Moleküller’’ olmak üzere üç ayrı projede araştırmacı olarak yer aldı. 2015 yılında Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde “OLED Uygulamalarına Yönelik Yeni İridyum Komplekslerinin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi” projesini yazan Şahin, araştırmacı olarak projeyi tamamladı.  Akademik çalışmaların yanı sıra birçok yarışmaya katılan Murat Şahin, TET Ar-Ge Proje Baharı 2016’da 503 proje arasından “İTÜ Çekirdek Kuluçka Özel Ödülü”, Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Yarışması’nın 2016 döneminde de 238 proje arasından “Birincilik Ödülü” aldı. Şahin, Türkiye’nin kimyasal ham maddede dışa bağımlılığını azaltmak, katma değeri yüksek kimyasallar üretmek ve ihraç etmek misyonu ile Acruxtech Kimya’nın kurucu ortağı oldu.