ARGE 250


Nişasta bazlı şeker kotası düşürülüyor

Turkishtime Dergi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'ten yüzde 2.5'e indirileceğini açıkladı. Böylece Türkiye'deki şeker ihtiyacının çok büyük bir bölümü pancar şekeri üzerinden karşılanmış olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'a indirerek oldukça düşük bir seviyeye çekiyoruz" dedi. Söz konusu kota geçen yıl Mart ayında yüzde 10'dan yüzde 5'e çekilmişti.

Genellikle mısırdan elde edilen bir sıvı şeker olan NBŞ, şeker kamışı ya da pancardan elde edilen sofra şekeri gibi tek başına tüketilmez ancak endüstriyel olarak üretilmiş gıdaların hemen hepsinde kullanılıyor.

Kan şekerini oldukça hızlı yükselten nişasta bazlı bu ürün, şekerin en zararlı formu olarak görülüyor. NBŞ; meyve suyu, bisküvi, ketçap gibi çok geniş bir yelpazedeki ürünlerde yer alıyor.

Türkiye'de NBŞ, belirlenen kota kadar üretilebiliyor. Şirketler bu ürünü daha ekonomik olduğu için tercih ediyor.

Türkiye'deki şeker ihtiyacının yüzde 90'ı pancar şekeri üzerinden karşılanırken, yüzde 10'u ise nişasta bazlı şeker üzerinden karşılanabiliyordu. Bu kota önce yüzde 5’e şimdi de yüzde 2.5’e düşürüldü. Böylece şeker üretiminin önemli bir kısmı pancar şekerinden karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Soma'da işletme süresi bitmek üzere olan kömür madenlerinin Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından çalıştırılacağını söyledi.

Erdoğan, "Soma Işıklar bölgesinde yılda 6 milyon ton kömür çıkaran ve sözleşmeleri sona ermek üzere olan madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından işletilecek. Bu madenlerdeki 2 bin 400 işçinin tamamı Türkiye Kömür İşletmelerinde kadrolu olarak aynı şartlarda istihdam edilecek" diye konuştu ve Soma'da yeni işletmeye açılacak sahalarda 10 bin ek istihdam oluşmasının beklendiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, daha önce geri ödeme sistemine dahil edilen SMA ilaçlarına ilişkin uygulamanın, hastalığın diğer tiplerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.