ARGE 250


Global Girişimcilik Kongresi bu yıl İstanbul'da düzenlenecek

Turkishtime Dergi

 

YAZI  Berrak Kutsoy - Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı

16-19 Nisan tarihleri arasında Hilton Bomonti’de yapılacak Global Girişimcilik Kongresi’ne bu sene 170 ülkeden üç binin üzerinde girişim ekosistemi paydaşı katılım sağlayacaktır. TOBB, TİM, Habitat ve Endeavor Türkiye konsorsiyumunda gerçekleşecek etkinliğin Platform Başkanlığını  Ali Sabancı, Genel Müdürlüğünü ise Didem Altop yapmaktadır.

(Fotoğraf: Geçen yıl Güney Afrika'da düzenlenen kongreden...)

 

 

 

Girişimcilik ekonominin motorudur. Girişimcilik ülke ekonomisine doğrudan etki eder ve büyümesini sağlar. Bir ülke ya da o ülkede bulunan toplum için oldukça önemli bir unsurdur. Girişimci kişiler sürekli üretim yaparlar ve böylece o ülkedeki mal ve hizmetlerin kalitesi de artmış olur. Girişimciler,  yeni üretim yöntemlerini sürekli takip ederler, bu üretim yöntemlerini uygularlar ve böylece bu üretim yöntemlerini kullanarak mal ve hizmetlerin kalitesini git gide iyileştirirler. Aynı zamanda bu yöntemleri farklı şekillerde kullanarak yeni ürünler ortaya koymaktan çekinmez ve yeni pazarlar oluşmasını sağlarlar. Ülke de yerli ürünlerin pazara sürülmesini sağlar ve daha ekonomik ürünler çıkmasını sağlar.

Bir ülkede rekabet ve özel girişimcilik gelişirse o ülkede ekonomik refah da o kadar gelişir ve yükselir. Bu nedenle girişimciliğin olmadığı ülkelerin ekonomileri de çok fazla gelişme imkanı bulamamaktadır.

Bugün İsrail’in kişi başına düşen girişim sayısı dünyadaki tüm ülkelerin üzerinde ve ileri teknoloji üreten firmaları sürüler halinde New York Borsası’na katılıyor. Yalnızca 8,5 milyon nüfusa sahip olan İsrail, ABD ve Çin’in ardından en çok halka açık şirketi olan üçüncü ülke unvanına sahip. Yalnızca 8,5 milyon nüfus ile oldukça küçük bir ülke olan İsrail ayrıca Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 7. ülke konumunda. Bu kadar küçük bir ülke olsanız bile yapabileceğinizin sınırları yok.

2023 yılına kadar, önümüzde Milli gelirimizi  2 trilyon dolara yükseltmek, kişi başına düşen geliri 25.000 dolar seviyesine çıkarmak, 500 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek, işsizlik oranını yüzde 5’e indirmek gibi makro hedeflerimiz bulunmaktadır (Ki şu anda bu hedefler revize ediliyor ). Bu hedefleri gerçekleştirmek adına  ülkemizin girişimci “Unicorn”lara (tek boynuz) yani değerlemeleri milyar doları aşan  global şirketlere ihtiyacı bulunmaktadır.

 

Dünya genelinde 1 milyar dolar değerlemeyi aşan girişim sayısı 229’dur. Toplam 1,3 trilyon dolar değerlemeli bu 229 girişimin 21 tanesi 10 milyar dolar değerlemeyi aşmış durumdadır ve bunlar decacorn olarak adlandırılmaktadır.

Kaliforniya’da 101, New York’ta 23, Çin’de 33, Avrupa’nın tamamında ise sadece 13 tek boynuz yer almakta. Türkiye’den çıkmış bir tek boynuz bulunmamaktadır.

Ülkemizin de teknolojisi yerli, yaptığı iş ve markasıyla dünya çapında çok büyük başarı hikayeleri yaratan tek boynuz şirketler çıkarmaya ihtiyacı vardır.

Bunun için de kendimize büyük hedefler koymalı, fırsatları (Fırsatları görmek, ancak kültürel bir devrim ile mümkün) değerlendirmeli, ekosistemi büyütmeliyiz.

Eğer ülke olarak büyük hedeflerimiz varsa bunlara ulaşmak için en önemli araçlardan birisi olarak girişimciliği ilk sıralara koymalıyız.

9 senedir girişimcilik ve inovasyon konularında çalışan biri olarak, Türkiye girişimcilik ekosisteminin gittikçe büyüdüğünü ve toplumsal farkındalığımızın arttığını söyleyebilirim. Ancak bu yeterli mi? Kesinlikle hayır…

“ScaleX’in kurucusu Sevgili Arkadaşım Dilek Dayınlarlı yazısında daha büyük ve sağlıklı bir ekosistem için yapılması gerekenleri şöyle sıralamış;

 

  • Veri toplamalı, araştırmalar yapılmalı: Ekosistem oluşturma, veri odaklı bir süreçtir. Bağımsız kuruluşlar, ekosistem ile alakalı veri toplamalı, politikalar üretmeli ve aktörleri yönlendirmelidir.
  • Küresel erişim ve vizyon güçlendirilmeli: Türkiye büyük bir pazara sahip ve girişimciler için kayda değer fırsatlar sunmakta; ancak sadece yerel piyasada şirket değerlerine, yatırımcı ve alıcı ilgisini sınırlamaktadır. Girişimcilerimiz küresel sorunlara odaklanmalıdır.
  • Girişim sermayesi (‘VC’) yatırımının arttırılmalı: 2007-2017 döneminde ağırlıklı olarak ekosistemimizin startup faaliyetini artıran tohum yatırımlar üzerinde duruldu. Bir sonraki henüz başlayan dalgayı finanse edecek donanıma sahip değiliz.
  • Akıllı politikalar güdülmeli: Bu rekabetçi çağda, politika üreticileri, teknoloji şirketleri için olabildiğince sürtünmesiz bir ortam yaratmaya odaklanmalıdır. Akıllı politikalar, İsrail ve Singapur gibi ülkelerin seviye atlamasına yardımcı oldu ve bu konuda örnek alınmalılar.
  • Ekosistem hakkında farkındalık yaratılmalı: Yaşayan, nefes alan bir ekosistem içindeyiz. Her aktörün eylemleri diğer unsurları karmaşık biçimde etkiler; dolayısıyla sağlıklı bir ekosistem oluşturmak herkes için fayda sağlayacaktır”.

 

Aşağıda detaylarını paylaşacağım Global Girişimcilik Haftası, Global Girişimcilik Kongresi gibi dünya çapında etkinlikler de farkındalık yaratmak, İstanbul’u bir girişimcilik merkezi olarak konumlandırmak ve girişimcilerimiz için kayda değer fırsatlar yaratmak adına önemlidir.

Yaklaşık 10 yıldır üyesi olduğumuz Global Girişimcilik Networkü (GEN) bütünsel bir global girişimcilik ekosisteminin yararlanacağı bir öğrenim ve paylaşım platformudur. Global Girişimcilik Network’ü, girişimcilik ekosistemlerinin gelişimiyle ilgili 170’ten fazla ülkenin dahil olduğu; araştırma, politika, ilham ve farkındalık, eğitim ve yatırım konularını kampanyalar, etkinlikler ve çalıştaylar yoluyla ele almaktadır. Global Girişimcilik Haftası (GEW) kampanyası, Global Girişimcilik Kongresi (GEC) ve Global İş Melekleri Networkü (GBAN) Global Girişimcilik Network’ünün (GEN) en gelişmiş ve yaygınlaşmış çalışmalarına örnektir.

170 ülkede eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH) yerel, ulusal ve küresel etkinliklerle girişimcilik ekosistemini bir araya getiren ve gençleri yenilikçilik potansiyellerini keşfetmeye ve girişimciliği kariyer seçeneği olarak değerlendirmeye teşvik eden bir kampanyadır. GGH her sene  Kasım ayına yayılan etkinliklerle kutlanmaktadır. GGH bu sene resmi olarak Türkiye’de onuncu defa, 13-19 Kasım 2017 tarihleri arasında kutlanmıştır.

Hafta boyunca, küresel ölçekte başarılarını kanıtlamış girişimciler, Türkiye’nin önde gelen iş insanları, fikir önderleri, profesyonel yöneticiler ve uzmanlar gönüllü olarak gençlerle buluşmuştur.

GGH kapsamında Sivil  Toplum Kuruluşları, üniversiteler ve devlet kurumlarının yer aldığı 300′den  fazla  paydaş Global Girişimcilik  Haftası  boyunca tüm Türkiye  genelinde etkinlikler düzenlemektedir. Etkinlikler kapsamında paneller, konferanslar, oturumlar, çalışma atölyeleri, fikir yarışmaları, eğitim programları, web buluşmaları ve vaka çalışmaları organize edilmektedir. Yapılan etkinlikler sayesinde direk ve endirekt olarak 200.000 kişiye ulaşılmıştır.

Tüm dünyada 170’i aşkın ülke ile aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası’nın küresel kongresi ve girişimciliğin dünyada en önemli etkinliklerinden biri olarak olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi ise  girişimciliği geliştiren dünya çapında kurum ve kuruluşların buluşma noktasıdır. Kongreye; dünya genelinde Global Girişimcilik Haftası ülke temsilcilerinin yanı sıra; fikir liderleri, araştırmacılar, kamu görevlileri, girişimciler ve yatırımcılar katılmaktadır.   Global Girişimcilik Kongresi, her sene Mart veya Nisan aylarının üçüncü haftasında farklı bir ülkede gerçekleştirilmektedir.

Tüm dünyadan 3000 + katılımcı & 550 GEN delegasyonundan oluşan girişimcilik ekosistemi liderleri, her sene bahar döneminde ilham ve paylaşım, birebir fikir alışverişi,  iş geliştirme,  networking , iş birliği ve girişimciliği kutlamak adına GEC’te bir araya gelmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda Kansas City, Dubai, Şangay, Liverpool, Rio, Moskova, Milano, Medellin ve Johannesburg gibi şehirlerde gerçekleşen Global Girişimcilik Kongresi’nin 10. senesine, 16-19 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul ev sahipliği yapacaktır. Kongrenin İstanbul’da düzenlenmesi, ülkemizden “Born-global” şirketler çıkmasını ve İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik merkezi olmasını destekleyecek, ülkemizi bir yatırım merkezi olarak konumlandıracaktır.

16-19 Nisan tarihleri arasında Hilton Bomonti’de yapılacak Global Girişimcilik Kongresi’ne bu sene 170 ülkeden üç binin üzerinde girişim ekosistemi paydaşı katılım sağlayacaktır. Yurtdışından gelecek 1000’e yakın konuşmacı, yatırımcı ve girişimciler Türk girişimcilerimizin ve girişimcilik ekosisteminin uluslararası işbirliğine açılmasını ve gelişmesini sağlayacaktır.

TOBB, TİM, Habitat ve Endeavor Türkiye konsorsiyumunda gerçekleşecek etkinliğin Platform Başkanlığını  Ali Sabancı, Genel Müdürlüğünü ise Didem Altop yapmaktadır.