AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Mesai saatlerine düzenleme geliyor

Turkishtime Dergi

45 saat olan haftalık çalışma saatinin 35-40 seviyesine düşürülmesi için çalışmalar yapılıyor.

Haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapılıyor.

Dağınık mevzuatın düzenlemesi planlanırken, tüm iş kollarında haftalık çalışma saatlerinin 35 ile 40 saat arasında olması planlanıyor.

Düzenlemelerle çalışanların pozisyonlarının güçlendirilmesi hedeflenirken, fazla çalışmalara ilişkin katsayılar da yeniden değerlendirilecek.

Çalışanların güçlendirilmesi ile işletmelerin ve işverenlerin de gelişimine katkı sağlanacağı düşünülüyor. Çalışanların vasıflarının gelişmesine yönelik hükümler de yeni düzenlemeler arasında yer alıyor.