AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Türkiye kişi başına düşen doktor sayısında sonuncu

Turkishtime Dergi

Türkiye, OECD'nin 38 üyesi ile Avrupa ülkeleri arasında kişi başına doktor sayısının en düşük olduğu ülke konumunda.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) 2021 verilerine göre, Türkiye’de bin kişiye 2,2 doktor düşüyor. OECD ortalaması ise 3,7 doktor. Kişi başına düşen doktor sayısında Türkiye OECD üyeleri arasında son sırada bulunuyor.

OECD üyeleri arasında en iyi durumda bulunan ülke Yunanistan olurken, burada bin kişiye 6,3 doktor düşüyor. Yunanistan'ı Portekiz (5,6), Avusturya (5,4) ve Norveç (5,2) ile takip ediyor.

Lüksemburg 3 doktor ile Türkiye'nin hemen üstünde yer alırken, Almanya'da kişi başına düşen doktor sayısı Türkiye'nin iki katından fazla.

Kişi başına düşen hemşire sayısında da Türkiye oldukça gerilerde. 38 üye içinde Türkiye Kolombiya’nın ardından sondan ikinci sırada.

Türkiye bin kişiye 2,8 hemşire düşerken OECD ortalaması 9,2. OECD ortalaması Türkiye’nin üç katından bile fazla.

Kişi başına hemşire sayısında en iyi durumda olan ülke Finlandiya (18,9), İsviçre (18,4) ve Norveç (18,3).