ARGE 250


Yeni küresel kalkınma hedefleri

Yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 25 Eylül 2015’te 195 ülkenin imzasıyla BM Genel Kurulu tarafından duyuruldu. 2000 yılında kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin üzerine inşa edilen yeni küresel hedefler 17 başlıktan ve 169 alt amaçtan oluşuyor. 2016-2030 yılları arasında uygulanacak yeni hedefler Binyıl Kalkınma Hedefleri ile başlanan çalışmaları bitirecek ve hiç kimseyi arkada bırakmayacak.

27-28 Eylül’de Türk Telekom’un sponsorluğuyla New York’ta düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi’ne katılımda bulunarak yeni hedeflerin tanıtımını dinledik. UNDP, Mashable, 92Y ve Birleşmiş Milletler Vakfı işbirliğiyle organize edilen Sosyal Fayda Zirvesi, Türk Telekom CEO’su Rami Aslan dahil olmak üzere birçok sosyal sorumluluk lideri, sanatçı ve kalkınma uzmanının anlamlı sunumlarına evsahipliği yaptı.

Yeni hedefler Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede yürütülen iki yıllık istişare çalışmalarının neticesinde tespit edildi. Bu dönemde özel sektörün büyük bir ilgi ve katılımı gözlemlendi ve hedeflerin şekillenmesinde özel sektörün görüşleri büyük bir rol oynadı.

Hedeflerin her birine ulaşabilmek için de özel sektörün katkısı gerekiyor. Başka bir deyişle, özel sektörün dışında olduğu çözüm stratejileriyle hiçbir hedefe ulaşmak mümkün değil. Bu nedenle, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin aynı zamanda özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk politikalarını da şekillendirmesi bekleniyor. Kamu ve özel sektör arasında daha artan sayıda işbirliği fırsatları olması için çağrılarda bulunuluyor.

Özel sektöre düşen görev

Tüm hedefler için işbirlikleri gerekse de bazı hedefler doğrudan özel sektörü ilgilendiriyor. Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesini amaçlayan sekizinci hedef bunlardan bir tanesi. Keza, dokuzuncu hedef dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve inovasyonun güçlendirilmesi ile ilgili alt amaçları bir araya topluyor. 12. hedef ise sürdürülebilir üretim ve tüketim ile ilgili kalıpların güvence altına alınmasını savunuyor.

Özel sektör açısından yeni hedeflerin ne anlama geldiği ilgili kurumlar tarafından çok tartışılacaktır. Sorumlu işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk politikalarını hızla gözden geçirip, yeni hedefler doğrultusunda şekillendirecektir. Kapsamlı analizler bu süreçte ortaya çıkacak olsa da 17 küresel hedefin en önemli vurgusunu üç noktada görüyoruz: Sürdürülebilirlik, Kapsayıcılık ve Ortaklıklar.

Firmaların sürdürülebilirlik stratejilerini uyumlaştırmaları, hedef belirlemeleri ve etki analizlerini yapabilmeleri için Küresel İlkeler Sözleşmesi, GRI ve WBCSD tarafından hazırlanan bir SKH Pusulası aracı da kullanıma sunulmuş durumda.

Yeni kalkınma hedeflerinin hayata geçmesi, daha sağlıklı pazarların inşa edilmesi ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi demektir. Trilyonlarca özel ve kamu fonu kaynağı bu hedefler için harekete geçecek, sorumlu işletmelerin çözüm ortağı olması için büyük fırsatlar oluşacak. Bu fırsatlardan hızlı bir şekilde yararlanan ve sektörlerinde öncülüğe soyunmuş şirketlerin başarı hikayelerini köşemizde takip edebilirsiniz.