AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


AYM, İhracatçı Birlikleri’nde “2 dönem kuralına devam” dedi  

Turkishtime Dergi

Türkiye çapında 60 ihracatçı birliği ve binlerce ihracatçının merakla beklediği karar nihayet Anayasa Mahkemesi’nden çıktı. Mahkeme 8’e karşı 9 oyla, ihracatçı birlikleri başkanlarının 2 dönemden daha fazla görev yapmalarına vize vermedi. AYM’nin bu kararı ile birlikte görev süreleri 2018’de sona erecek 40 ihracatçı birliği başkanının yeniden aday ve başkan olmasının önü tamamen kapandı.

Halen yürürlükte olan 5910 Sayıla Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerini Kuruluş ve Görevleri Kanunu’nun 6. Maddesinin 3. Fıkrasında, “Bir kişi, aynı birlikte, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla iki dönem başkanlık yapabilir ve bir daha aynı göreve seçilemez” ibaresi yer alıyordu. 2018 yılı mart ayında 2 dönem görev süresi dolacak olan bazı birlik başkanları kanunun bu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

 Anayasa Mahkemesi’nin kararında, özellikle gelişmiş ülkeler de bile bu tip sınırlamaların yapılabildiğine vurgu yapılarak, uzun süre görevde kalmanın getireceği sakıncaların önlenmesi ve yönetimde dinamizm ilkesine vurgu yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararını müspet bir gelişme olarak gördüklerini söyledi.

İlgili kanunu 2009 yılında kendilerinin hazırladığını ve Bakanlık ile paylaştıklarını belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “O gün Başkanlıkların 2 dönem ile sınırlandırılması konusuna da bugünleri öngörerek özellikle kanun metninde yer verdik. Amacımız, camiamızda sürekli yenilenme ve farklı bakış açılarının yönetime gelmesinin zeminini hazırlamaktı. Bazı arkadaşlarımız geçtiğimiz dönemde, buna yönelik uygulamanın iptaline ve görev süresinin 2 dönemle sınırlandırılmamasına ilişkin bir dava açtılar. TİM olarak buna karşı olduğumuzu ve Başkanlığın 2 dönemle sınırlı kalması gerektiğini Mahkeme ile paylaştık. Bugün gelen karar ile Anayasa Mahkemesi yapılan itirazı reddetmiş ve görev süresinin 2 dönemle sınırlı kalmasına hükmetmiş oldu” diye konuştu.

 TİM ve Birlik Başkanlığının bir hizmet yarışı olduğuna dikkat çeken Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi: “Tüm başkanlar kendi özel işlerinden ve ailelerinden feragat ederek bu hizmeti yürütürler. Ancak bunun bir mesleğe dönüşmemesi gerekiyor. Diğer taraftan yeni fikirlerin yönetime gelmesine, yeni arkadaşlarımızın göreve gelmesine olanak tanımalıyız. Bütün bu çerçeve içinde Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararını, beklentimiz ile uyumlu ve müspet bir gelişme olarak görüyorum.”

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ise yaptığı değerlendirmede, “Şimdi sektör sayısının 26’dan 42’ye çıkarılması ve yeni birlikleri açılarak bir daha seçilme şansı kalmayan başkanlara yeni makamlar yaratılmak isteniyor, bu yanlıştan da bir an önce dönülmeli” dedi.

 Türkiye olarak zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan Eroğlu, “Bölünme değil birleşmeye ihtiyacımız var. İhracatçı Birliklerinin geliri ihracatçılardan, yapılan her ihracat başına yaptıkları zorunlu kesintilerdir. Bu kesintilerle şu an bile bütçelerinin yetmediğini gündeme getiren ihracatçı birlikleri, daha parçalanıp bölündükçe güçsüzleşip, işlevsizleşecektir. İşin kötüsü bütçe yetmeyince bu sefer ihracatçıdan yaptıkları kesinti oranını arttırma yoluna gidecekleri açıktır. Yani şahsi koltuk kaygısıyla sektör sayısını artırıp daha da küçük yapılar oluşturmak, birlikleri içi boş yapılara dönüştürecek ve kaynak yetmediği için ihracatçıdan yapılan kesintilerin artmasına sebebiyet verecektir” açıklamasında bulundu.