ARGE 250


Güneydoğu'nun ihracat hedefleri

Turkishtime Dergi

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (GATHİB) ihracatı yüzde 2.9 oranında artışla 2 milyar 654 milyon 308 bin dolara ulaştı. Rusya’ya ihracatın yüzde 127 artması, bunda etkili oldu. GATHİB Başkanı Sami Konukoğlu, “Bölgesel ihracatın üçte biri tekstil ve hammaddeleri ürünleridir” diyor.

 

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (GATHİB) 2016 yılında 2 milyar 579 milyon 470 bin dolar olan ihracatı, 2017 yılında bölgesel ve küresel olumsuzluklara rağmen yüzde 2.9 oranında artışla 2 milyar 654 milyon 308 bin dolara ulaştı. GATHİB Başkanı Sami Konukoğlu, tekstil ve hammaddelerinin bölgenin toplam ihracatı içerisinde payının yüzde 32.9 olduğunu dikkat çekerek, “Yani, bölgesel ihracatın üçte biri tekstil ve hammaddeleri ürünleridir” diyor.

Bölgeden en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke Irak, İtalya, İran, İngiltere, Suriye, ABD, Almanya, Hollanda, İsrail ve Polonya oldu. Bu ülkelere 2017 yılında yapılan bir milyar 531 milyon 857 bin dolarlık tekstil ihracatının bölge toplam tekstil ihracatı içerisindeki payı yüzde 57.7 olarak gerçekleşti.

Konukoğlu, 2017 yılında ihracatımızın 2016’ya göre oransal bazda artış gösterdiği ihracat miktarı yüksek ilk 10 ülke ve artış oranlarını ise şöyle sıralıyor: Rusya (Yüzde 127.2), Hong-Kong (Yüzde 78), Ukrayna (Yüzde 34.3), Kolombiya (Yüzde 30.5), Almanya (Yüzde 29.5), Mısır (Yüzde 26.2), Çin (Yüzde 25.1), Bulgaristan (Yüzde 21.3), Cezayir (Yüzde 20.8), Suriye (Yüzde 20.3).

Konukoğlu, Arap Baharı rüzgarından sonra Ortadoğu coğrafyasında oluşan stratejik ortam gereği komşu ülkelere tekstil ihracatında azalma eğilimi karşısında Rusya, Ukrayna gibi ülkelerle siyasi ortaklıkların öne çıkmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Tekstilin gündeminde, akıllı tekstil alanında yaşanan rekabet var. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu, bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor: “Akıllı tekstil (hightech) ürünleri bağlamında ülkemiz non woven, karbon elyaflı vb.

ürünlerde çok ileri düzey yakalamasına rağmen, teknolojisi gelişim sağlayan ABD, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler bu pazarda hakimiyetlerini sürdürdüklerinden, know how transferi sağlayarak sahip olduğumuz tekstil hammaddelerinde ülkemizin de pastadan önemli pay alması sağlanabilir.”

 

Kapasite kullanımı arttı

Sami Konukoğlu, yaşanan bölgesel zorluklar ve stratejik nedenlerle kapasite kullanım oranında belli bir düşme görülmesine rağmen, sağlanan yeni işbirlikleri sayesinde 2018 yılında artış sağlanacağı görüşünde. Kapasite kullanım oranının, ihracattaki artışa bağlı olarak yüzde 70’in üzerine çıktığına dikkat çekiyor.

Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla 2017 yılında yeni yatırımlar konusunda geçmiş yıllardaki hareketlilik olmadığını belirten Konukoğlu, “Ancak, 2018 – 2019 yılları için yatırım planlayan sanayicilerimiz var. Özellikle Gaziantep 5’inci OSB’de tekstilde yeni yatırımlar planlanmaktadır” diyor.

Konukoğlu, önümüzdeki döneme ilişkin belirsizlik alanı olarak petrol fiyatlarının öne çıktığını vurgulayarak şunları söylüyor: “Petrol üreticisi ülkelerdeki siyasi belirsizlikler, dünya petrol fiyatlarında oynamaya neden olduğundan stabil bir döviz kuru seyri pek mümkün görülmemektedir.  Bu da uzun dönemli fiyat belirlemesini güçleştirmektedir. Döviz kurundaki istikrarsızlık, üretim ve ihracat yapan sektörleri her zaman olumsuz etkilemektedir. Bir yandan kur artışı ihracatta fayda sağlamış gibi görünürken, diğer yandan bazı girdi maliyetlerinin artması, ihraç birim fiyatlarında sağlanan getiriyi başa baş hale getirmektedir.”