ARGE 250


İhracatta 'Covid-19' etkisi: Martta yüzde 18 düştü

Turkishtime Dergi

İhracat mart ayında yüzde 17,81 düşüşle 13,43 milyar dolar oldu. İthalat ise mart ayında yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Mart ayında dış ticaret açığı 5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolar oldu.

2020 yılı Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 7 1,3 Ocak-Mart döneminde ise yüzde 76,9 olarak gerçekleşti. Öte yandan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,2’ye yükseldi.

"Covid-19, düşüşün ana nedeni oldu"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020 yılının Ocak-Mart döneminde ise ihracatımız yüzde 3,93 azalışla 42,8 milyar dolara olmuştur. Mart ayında tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri ve AB ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları Mart ayı ihracatımızda görülen düşüşün ana nedeni olmuştur. Mart ayında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4,1 oranında artış gösteren ihracatımızın da 3 aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden olmuştur.

Son 12 aylık döneme bakıldığında ise ihracatımız bir önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında artış ile 179 milyar 98 milyon dolar seviyesine yükseldiği görülmektedir. Mart ayında ithalatımız ise yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar olmuştur."

Motorlu kara taşıtları en fazla ihracat yapılan fasıl

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracat mart ayında yüzde 31,19 azalışla 1 milyar 741 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Kazanlar ve makineler” (1 milyar 377 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar” (705 milyon dolar) oldu.

İhracatta ve ithalatta Almanya lider

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Almanya, ABD ve Çin yer aldı. Mart ayında ihracatçılar 205 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı. Mart ayında ABD’ye ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,97 Rusya Federasyonu’na yüzde 6,02 ve Hollanda’ya ise yüzde 5,79 oranında artış kaydetti.

İlk 3 ihracat pazarı toplam ihracatın yüzde 22'sini oluşturdu

GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke mart ayı itibarıyla toplam ihracatın yüzde 22,1’ini oluştururken, en fazla ithalat yapılan ilk üç ülkenin toplam ithalattan aldığı pay ise yüzde 25,7 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, Covid-19 salgını nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında mart ayında ihracatında en fazla düşüş gösteren ilk 5 ülke Irak, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa oldu. Bu ülkelerin toplam ihracat içindeki payı 2019 yılı mart ayında yüzde 29,50 iken, 2020 yılı mart ayında 4,8 puan düşerek yüzde 24,68’e geriledi. Bu ülkelere yönelik ihracatta görülen azalış, mart ayında ihracatımızda değer bazında görülen 2 milyar 910 milyon dolarlık toplam düşüşün yüzde 51,76’sına tekabül ediyor.

Benzer şekilde mart ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,26 azalışla 6 milyar 205 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere ihracat toplam ihracatın yüzde 46,2’sine denk geliyor.

Venezuela'ya ihracat yüzde 136 arttı

2020 yılı Mart ayında görülen Venezuela’ya yüzde 136,1’lik, Pakistan’a yüzde 35,1’lik, Türkmenistan’a yüzde 31,5’lik ve ABD’ye yüzde 12’lik ihracat artışları ise dikkat çekti.