ARGE 250


“Kimya ihracatında 2018 hedefi 18 milyar dolar”

Turkishtime Dergi

 

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayi, ihracatta yakaladığı yükselişi artırarak sürdürdü. İKMİB Başkanı Murat Akyüz, artış trendinin süreceğini yıl sonunda 18 milyar dolarlık ihracata ulaşılacağını belirtiyor. Akyüz, kimyada önümüzdeki dönemde yükselecek sektörleri, biyoteknoloji, nanoteknoloji, yeni malzeme teknolojisi, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, yeşil üretim, yakıt pilleri ve dijitalizasyon olarak sayıyor.

 

 

İKMİB Başkanı Murat Akyüz, “Yüksek teknoloji üretimi konusunda en önemli eksikliğimiz şüphesiz Ar-Ge konusunda yeterli yatırımların yapılmaması” diyor.

 

Kimya sanayinin 2017 ihracat performansı nasıldı?

Kimya sektörü ihracatı 2017 yılında 16 milyar 115 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılına kıyasla sektör ihracatı değer bazında yüzde 15,2 artış gösterdi.

Türkiye ekonomisi 2017 yılında beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetti. 2017 yılında büyümeyi destekleyen faktörlerin 2018 yılında da etkisini göstermesini bekliyorum.

Küresel ekonomideki büyüme ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik performansındaki iyileşme, kimya sektörüne de olumlu yansıyacaktır. İran, Irak, Suriye gibi komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerin sektörümüze ve dolayısıyla ihracatımıza yapacağı etkilerin yakın olarak takip edilmesi gerekiyor. Volatilitenin yüksek seyrettiği, jeopolitik ve siyasi risklerin ülkelerin ekonomi politikaları üzerinde etkili olduğu mevcut konjonktürde, ihracatta pazar çeşitliliğinin arttırılması ve katma değer sağlayan üretim politikalarına ağırlık verilmesi sektörün rekabet gücü açısından önem arz ediyor.

Dünyada kimya sektörü ticaret hacmi yaklaşık 4 trilyon dolar seviyesinde seyrediyor. Kimya sektörü ticaretinde en çok paya sahip ülkeler ise A.B.D., Almanya, Çin, Suudi Arabistan, Belçika, Rusya ve Hollanda. Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli düşündüğümüzde, küresel kimya sektörü içinde aldığı payı çok daha yükseltebileceğini görüyoruz.

Hem kimya sektörü hem de toplam ülke ihracatımızdaki artışın 2018 yılında da süreceğini öngörüyorum. Bilindiği gibi birçok uluslararası kuruluş ülkemizin gelecek dönemdeki büyüme oranı tahminlerini önemli seviyede artırdı. Ülkemizin büyümesine önemli katkı sağlayan ihracatımız yine bu artışta itici güç olacaktır. Var olan ihracat artış hızını sürdürmesi halinde kimya sektörü ihracatı 2018 yılında 18 milyar dolara ulaşabilir.

 

Kimya hangi pazarlarda hızlı büyüyor?

Kimya sanayinin ihracatında Avrupa Birliği ülkeleri önemli bir konumda bulunuyor. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke grubu olan Avrupa Birliği’ne toplam kimya sektör ihracatımızın yaklaşık yüzde 36'sını gerçekleştiriyoruz. 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde, sektör ihracatının en fazla gerçekleştirildiği ülke grupları arasında Avrupa Birliği 5,8 milyar dolar ihracat ve yüzde 12,3 artışla ilk sırada yer alırken, Yakın ve Orta Doğu Asya ülkeleri 3,6 milyar dolar ihracat ve yüzde 13,8 artış ile ikinci, Diğer Avrupa ülkeleri 2,2 milyar dolar ihracat ve yüzde 18,2 artış ile üçüncü, Kuzey Afrika ülkeleri 1,37 milyar dolar ihracat ve yüzde 4,1 azalış ile dördüncü ve diğer Asya Ülkeleri 1,24 milyon dolar ihracat ve yüzde 24 artış ile beşinci sırada yer aldı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri Sektör ihracatının ülkeler itibariyle dağılımını incelediğimizde Birleşik Arap Emirlikleri, 917 milyon dolar ihracat ile ilk sırada yer alırken, Almanya’nın 865 milyon dolar ihracat ile ikinci,  Irak’ın 845 milyon dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldığını görüyoruz. Irak’ı, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, İtalya, İran, İspanya, Yunanistan ve İngiltere’ye yapılan ihracat izliyor.

Küresel ekonomideki büyüme ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik performansındaki iyileşme, 2017 yılı ihracatımıza olumlu yansıdı. Özellikle artan petrol fiyatlarının da etkisiyle mineral yakıtlar sektöründe önemli ihracat artışları yaşandı. 2018 yılında, en çok kimya sektörü ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke grubu olan Avrupa Birliği’ne ihracat artışımızın devam edeceğini öngörüyoruz. Afrika ülkelerine yönelik ihracatımızın artacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra İran, Irak, Suriye gibi komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerin sektörümüze ve dolayısıyla ihracatımıza yapacağı etkilerin yakın olarak takip edilmesi gerekiyor. Kimya sektöründe küresel olarak en büyük pazar konumunda bulunan ABD’ye olan sektör ihracatımızın arttırılmasına, ihracatçılarımızın bu pazara ulaşmasına yönelik olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. 2018 yılında Kuzey Amerika pazarına gerçekleştirdiğimizin ihracatta artış gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

 

“Kimya üretimi Asya’ya kayıyor”

Sektörünüzde küresel pazarlara hangi eğilimler, teknolojiler yön veriyor?

 Küresel olarak kimya sektörü incelendiğinde üretimin, maliyetin daha düşük olduğu Asya bölgesine doğru kaymakta olduğunu görüyoruz. Optik sistemler, yarı iletken sektörleri gibi yüksek teknoloji sektörlerin Asya’ya doğru kaydığını gösteren trendler gözlenmekte. Büyük kimya şirketleri talebin yüksek ve hammadde maliyetinin düşük olduğu bölgelerde kapasitelerini arttırmakta. ABD ve Çin yatırım çekmeye devam ederken, Avrupa’daki bazı fabrikalar artan rekabet ve durgun talep nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Benzer şekilde, Ar-Ge merkezleri ve iş birimleri çekici pazarlara ve Ar-Ge kümelerine yakınlaşmak için yer değiştiriyor. Kimya sektöründe önümüzdeki dönemde biyoteknoloji, nanoteknoloji, yeni malzeme teknolojisi, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, yeşil üretim, yakıt pilleri, dijitalizasyon gibi teknolojilerin ön plana çıkacağını gözlemliyoruz.

Türk kimya sektörünü bugün bulunduğu konumdan çok daha iyi noktalara taşımak için, katma değeri yüksek üretim, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile kümelenme konularında daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Yüksek teknoloji üretimi konusunda en önemli eksikliğimiz şüphesiz Ar-Ge konusunda yeterli yatırımların yapılmaması. Devletimizin bu konuda çok önemli destekleri bulunuyor. Bu desteklerin artarak devam etmesi sektörün gelişimi ve dış ticaret açığının kapatılması adına büyük fayda sağlayacaktır. İKMİB olarak Türk Kimya Sektörünü geliştirmek adına, kamu kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve özel sektör firmalarımız ile yakın ilişki içinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz, sektörün karşılaşmış olduğu sorunlara çözüm yolları arıyoruz. Kimya sektöründeki küresel trendleri yakından takip ediyor, düzenlemiş olduğumuz seminerler, eğitimler, Ar-Ge Proje Pazarları yarışmaları, Tasarım Yarışmaları organizasyonlarımız ile ihracatçılarımızı hem bilgilendiriyor hem de kimya biliminde gerçekleştirilen yenilikçi teknoloji ve tasarımlar ile buluşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca son yıllarda e-ticaret platformları üzerinden gerçekleştirilen dış ticarette önemli iş hacimleri oluştuğunu görüyoruz. Birliğimiz tarafından sağlanan e-ticaret platformlarına ücretsiz üyelik desteği sayesinde, ihracatçılarımızın bu e-ticaret sitelerinden azami düzeyde faydalanmalarını sağlıyoruz.