AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Zeytinyağı, fasulye ve kırmızı mercimek ihracatına kısıtlama

Turkishtime Dergi

Tarım ve Orman Bakanlığı dökme zeytinyağı, fasulye ve kırmızı mercimek ihracatına kısıtlama getirdi. Kararın Karadeniz havzasında yaşanılan olağanüstü durum nedeniyle alındığı belirtildi.

Tarım Bakanlığı’ndan yayımlanan genelgede 27.01.2022 tarihli ve 317332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ”de belirtilen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmada Bakanlığın yetkili olduğu belirtilen açıklamada, “Karadeniz havzasında yaşanılan olağanüstü durum nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişiminde sorun yaşanmaması amacıyla tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama ise şu ifadeler kullanıldı: “26.02.2022 tarih ve 4652059 sayılı Bakanlık oluru ile: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne yapılacak ihracat başvuruları, Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı kuruluşlar tarafından yapılacak ihracat başvuruları, AFAD, Kızılay veya diğer İnsani Yardım Kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları, Denizlerimizden transit için gemi kumanyacılığı yapan firmalara gemi başına her bir ürün için en fazla 500 kg’a kadar yapılacak ihracat başvuruları, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ihracat başvuruları, Başlamış işlemeler hariç olmak üzere arz/talep ve mevcut stok durumumuz dikkate alınarak yeni bir bilgilendirme yapılana kadar; 2022/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan 1 – Adi Fasulye (Beyaz Fasulye Dahil), 2- Kırmızı Mercimek, 3- Zeytinyağı (Diğerleri) (Ambalaj miktarı 5 Kg’ı Geçen Dökme Zeytinyağı) ürünlerin ihracatının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamında Adi Fasulye (Beyaz Fasulye), Kırımız Mercimek, Dökme Zeytinyağı (Ambalaj Miktarı 5 Kg geçen) ürünler için Bitki Sağlık Sertifikası ve/Veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."