OSB Yıldızları Araştırmması


2023 hedefine genç nüfus etkisi

Elif Akın

KPMG Türkiye’nin ikinci kez hazırladığı ve ana teması Türkiye inşaat ve altyapı sektörünü etkileyen kritik konular olan “KPMG Türkiye 2015 İnşaat Yöneticileri Araştırması”na göre, Türkiye, gerek genç ve dinamik nüfusun doğurduğu talep gerekse 2023 planları çerçevesinde önemli fırsatlar sunuyor. İnşaat sektörünün bu fırsatlarla büyümesinin süreceği öngörülüyor. Ancak hem yurtiçi hem de yurtdışı kaynaklı siyasi riskler ve finansal krizler sektörün en çok endişe ettiği başlıklar olarak öne çıkıyor.

Küresel ekonomik büyüme

“KPMG Türkiye 2015 İnşaat Yöneticileri Araştırması”na katılanlar inşaat ve altyapı sektörünü etkileyecek faktörleri; uluslararası düzeyde küresel ekonomik büyüme, ulusal düzeyde ise makroekonomik planlar, 2023 hedefleri ve yeni enerji kaynaklarına erişim olarak değerlendiriyor. Altyapı ve taahhüt sektörünü yönlendiren konulardan hangisinin orta ve uzun vadede şirketlerin faaliyetleri üzerinde en büyük etkisi olacağı sorusuna, makroekonomik planlar ve 2023 planları hedefleri cevabını verenlerin oranı yüzde 29 ile ilk sırada yer aldı. Nüfus artışı diyen sektör temsilcilerinin oranı yüzde 18 ile ikinci sırada yer alırken, küresel ekonomik büyüme ve yeni enerji kaynaklarına erişim ise yüzde 14 ile üçüncü sırayı paylaştı.

 
Risk yönetimi gerekli

“KPMG Türkiye 2015 İnşaat Araştırması”na katılanların yüzde 33’ü yurtiçi, yüzde 24’ü ise yurtdışı finansal krizleri büyük engel olarak görüyor. İnşaat sektörünün büyümeyi engelleyecek krizlerden endişe duyduğunu belirten KPMG Türkiye İnşaat Sektörü Lideri ve Denetim Bölümü Şirket Ortağı İsmail Önder Ünal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İçsel ve dışsal siyasi krizler diğer başlıklara nazaran en çok endişe duyulan unsur olarak karşımıza çıktı. Veriler değerlendirildiğinde, 2015 yılı için hedeflenen bütçe rakamlarına ulaşılmasındaki en büyük tehdidin de siyasi krizler olarak görüldüğü söylenebilir. Yurtdışı finansal kriz ve yurtiçi finansal kriz, gerek finansman gerekse nakit akışı açısından inşaat firmalarının 2015 yılı hedeflerine ilişkin olarak bir diğer tehdit unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Projelerin birçoğunda finansman yükünün kendilerinin üzerinde olduğunu ileten inşaat firmaları, olası bir finansal krizde hem finansman bulmakta zorlanabileceklerini hem de tahsilâtlarda sıkıntılar yaşayabileceklerini belirtiyor” diyor.
 

Körfez Bölgesi öne çıkıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 83’üne göre yurtdışında iş yapmak, yurtiçinde iş yapmakla kıyaslandığında hem pazar genişliği hem kâr marjı açısından daha cazip. Türkiye altyapı ve inşaat pazarı için rekabet çok yüksek ve bu da kâr marjını olumsuz etkiliyor. Bu sebeple rekabetin daha az yaşandığı bakir pazarlara gitmenin daha cazip olduğu genel bir kanı olarak ortaya çıkıyor. Yurtiçi projelerin cazip olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 17’de kaldı. İnşaat şirketlerinin yurtdışı pazarlarda en cazip gördüğü bölge, “Körfez Bölgesi” olarak ortaya çıktı. Gerek proje sayısının çokluğu gerekse tahsilatların sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor olması Körfez’i diğer cazibe alanı olan Afrika’ya göre bir adım öne çıkarıyor. Yurtiçi inşaat yatırımlarında öne çıkan sektör ise enerji oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 42’sine göre, Türkiye’de kalkınma planları çerçevesinde enerji en cazip alan. İkinci sırada ise havalimanı, köprü, demiryolu ve otoyol gibi ulaşım projeleri yer alıyor.

 
Finansman sağlamak projeyi yapmaktan daha kritik

Firmalara göre, altyapı projelerinin hızlanmasının önündeki en büyük engel, kamu tarafından bütçeleri karşılanmayan projelerde finansman sağlamaktaki zorluklar. Ancak katılımcılar tarafından, bütçesi devlet tarafından karşılanan projelerde ödenek yetersizliği de bir diğer engel olarak belirtiliyor. Önceliklendirme yapılmadan tüm projelerin aynı anda hayata geçirilmesi ve ihale sonrası süreçlerde yapılan değişikliklerden kaynaklı oluşan güvensizlikler de ayrıca hız kesici diğer unsurlar.

Gelecek teknolojik inşaatta

İnşaat ve altyapı sektöründen araştırmaya katılan firmaların yarısı önümüzdeki 10 yılda teknolojik inşaatta uzmanlaşmak istediklerini belirtiyor. Gerek kâr marjı yüksekliği gerekse gelen taleplerin o yönde olması, firmaları teknolojik inşaat yönünde uzmanlaşmaya yönlendirmekte. KPMG Türkiye İnşaat Sektörü Lideri ve Denetim Bölümü Şirket Ortağı İsmail Önder Ünal, teknolojik inşaata ilerlemenin yolunun ise tasarım geliştirilmesine ağırlık verilmesi ve inşaat yan sanayinde gerçekleştirilebilecek teşvikler olduğunu belirtiyor.