OSB Yıldızları Araştırmması


İşverenler, yeni istihdam için daha iyimser

Turkishtime Dergi

ManpowerGroup, işverenlerin Temmuz-Eylül dönemine yönelik işe alım beklentilerini araştırdı. Üçüncü çeyrekte işe alım beklentileri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 puan gerilemesine karşın, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4 puan artmış durumda. En güçlü işe alım planları İç Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde ve Kamu ve Sosyal Hizmetler sektöründe…

ManpowerGroup 2019 yılı üçüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırma sonuçlarına göre işverenlerin yüzde 21'i 2019'un üçüncü üç ayında istihdam artışı beklerken yüzde 9'u azalma öngörüyor ve yüzde 68'i de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış olarak İstihdam Görünümü ise yüzde 6'yı gösteriyor. Önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4 puan artan işe alım beklentileri, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8 puan geriliyor.

Türkiye'den işverenleri temsil eden 1.000 kişilik bir örneklem ile yapılan görüşmeler ışığında; önümüzdeki çeyrekte beş bölgenin tümünde ve 11 sektörün sekizinde istihdam artışı bekleniyor. Bir önceki çeyreğe kıyasla, işe alım beklentileri beş bölgenin tümünde ve 11 sektörün yedisinde artıyor. 2018 yılının üçüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında, işe alım beklentileri beş bölgenin dördünde ve 11 sektörün yedisinde zayıflıyor.

"Üçüncü çeyrekte işverenlerden temkinli ancak daha olumlu işe alım beklentileri gözlemliyoruz ve istihdam teşvik programlarının ve çalışan seçim süreçlerinin bu işe alım beklentilerini etkilemiş olabileceğini görüyoruz"

MANPOWERGROUP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ FEYZA NARLI

En yüksek istihdam artışı beklentisi kamuda

On bir sektörün sekizinde işverenler bir sonraki çeyrekte istihdam seviyelerinde artış bekliyor. İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör mevsimsel verilerden arındırılmış (MVA) olarak +yüzde 17 İstihdam Görünümüyle Kamu ve Sosyal Hizmetler sektörü oldu.

Bunu ilaç sektöründeki işverenler +yüzde 16'lık görünümle takip ediyor. Ardından +yüzde 15 ile Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık sektörü geliyor. Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektörü ve Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri sektörü de sırasıyla +yüzde 12 ve +yüzde 11 ile artış öngörüyor. Restoran ve Otelcilik sektörü ve Ulaştırma, Depolama ve İletişim sektörlerindeki işverenler önümüzdeki çeyrek boyunca işe alımlar oranlarında değişiklik olmayacağını öngörüyor. İkinci çeyreğin en ihtiyatlı istihdam beklentisi, -yüzde 10'luk bir görünümle İnşaat sektörü işverenlerinden geliyor ancak 2019 yılının ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında yüzde 5 puanlık bir artış görülüyor.

İç Anadolu ve Marmara öne çıktı

Araştırmaya göre, 5 bölgenin tümünde işverenler, önümüzdeki çeyrek boyunca personel sayısının artmasını bekliyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış olarak yüzde 10 İstihdam Görünümü bildiren Marmara ve İç Anadolu bölgelerinin bu çeyreğin en güçlü istihdam piyasasına ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. Ege'deki işverenler +yüzde 7 ile ılımlı bir işe alım faaliyeti öngörürken Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri işe alım planlarında sırasıyla +yüzde 4 ve +yüzde 1'lik bir artış bildiriyor.

Büyük işletmeler daha iştahlı

Dört işletme ölçeği kategorisinin üçünde işverenler, 2019'un üçüncü çeyreğinde istihdam seviyelerinde artış bekliyor. En yüksek işe alım planları mevsimsel verilerden arındırılmış olarak +yüzde 20 İstihdam Görünümüyle büyük ölçekli işverenler tarafından bildirilirken, Orta ölçekli işletmelerin görünümü +yüzde 9'da ve Küçük ölçekli işverenlerin görünümü +yüzde 4'te kalıyor. Ancak Mikro ölçekli işverenler -yüzde 1'lik görünümle temkinli hareket etmeyi planlıyor.

Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, Küçük ölçekli işverenlerin işe alım beklentileri yüzde 19 puanla keskin bir artış gösteriyor; Orta ve Mikro ölçekli firmaların beklentileriyse sırasıyla yüzde 3 puan ve yüzde 2 puan yükseliyor. Öte yandan, Büyük ölçekli işletmelerin işverenleri istihdam planlarında değişiklik olmamasını planlıyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında dört işletme ölçeği kategorilerinin üçünde işe alım beklentilerinin zayıfladığı görülüyor. Orta ölçekli işverenler yüzde 8 puanlık bir düşüş bildirirken, Mikro ve Küçük ölçekli işverenler sırasıyla yüzde 7 ve 6'lık düşüşler bildiriyor. Büyük ölçekli işverenlerin Net İstihdam Görünümü ise değişmiyor.