AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


İş dünyası büyümeden memnun

Turkishtime Dergi

İlk çeyrek büyüme performansı İş dünyasına moral verdi. İş dünyası temsilcileri, seçimlerden sonra alınması gereken temel önlemlerle birlikte Türkiye'nin tekrar nitelikli ve sürdürülebilir büyüme ortamına kavuşacağını paylaştı.

Türkiye ekonomisi, 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Ekonomistler büyümeyi destekleyen en önemli faktörün canlı iç tüketim, sınırlayan en büyük faktörün ise ithalat olmaya devam ettiğine dikkat çekti. İş dünyası ise büyüme performansından memnun. İş dünyası temsilcileri, seçimlerden sonra alınması gereken temel önlemlerle birlikte Türkiye'nin tekrar nitelikli ve sürdürülebilir büyüme ortamına kavuşacağını paylaştı. .

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
2017'den sonra 2018 ilk çeyrekte de yüzde 7'nin üzerinde gerçekleşen büyüme ülkemize moral verdi, umut ve güven kaynağı oldu. Dünya ortalamasının 2 katına ulaşan 7 yıldızlı büyüme performansımızla, olumsuz beklentileri ve tahminleri boşa çıkartmaya da devam ettik. Özel sektör-devlet işbirliğiyle tüm engelleri aşabildiğimizi gösterdik ve dünyaya çok güçlü bir mesaj verdik. Türkiye'ye güvenip yatırıma ve üretime devam edenler kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Türkiye yüksek büyüme ve güçlü ekonomi ile küresel bir güç olma yolunda yürümeyi sürdürecek.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
Birinci çeyrek büyümesi yüzde 7.4. Bunlar iş dünyasını ümitlendiren, pozitif bakmayı gerektiren noktalar. Ancak bunların alt tarafında kompozisyona baktığımız zaman oluşan birtakım sıkıntılar var; cari açık, enflasyonun çift haneli rakamlarda olması… Bunlar bizim için son derece önemli. Adeta toplumdaki bir gizli vergi gibiler.
Bütün mesele, büyümenin sürdürülebilirliği. TÜSİAD olarak sıklıkla dile getiriyoruz. Büyümenin sürdürülebilir olması ve kompozisyon olarak da talebe dayalı bir yapıdan değil, nihayetinde katma değerli üretime dayalı, daha fazla hissedilebilir, daha fazla büyüyebilir ve sonuç olarak da makro ekonomik istikrar göstergelerini bozmayan bir modelde olması lazım. Bu, ülkenin rekabetçi dünya endeksinde çok daha kuvvetle yukarılarda seyretmesi için zaten olmazsa olmaz temel kurallardan biri. Yoksa yüzde 7,4 büyümeye iş dünyasını hiçbir itirazı mümkün değil. Ancak bunun sürdürülebilirliğini her zaman sorgulamamız da iş dünyası olarak bizim vazifemiz.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
Türkiye ekonomisi, 2017 yılı geneline yayılan güçlü büyüme performansını, 2018 yılına da taşımayı başarmıştır. Yüzde 7,4 gibi güçlü büyüme oranları, Türkiye ekonomisi için kalıcı bir
seviye olmalıdır. Son yıllarda kendisine yöneltilen her türlü tehdit ve saldırıya karşın ekonomimizin göstermiş olduğu bu performans, daha üst büyüme oranları için birer umut kaynağı olmaktadır. 24 Haziran seçimleri sonrasında siyasi belirsizliğin ortadan kalkacak olması, yeni ekonomi yönetimince atılacak adımlar ve yapılacak reformlar neticesinde, 2018 yılı için OVP’de hedeflenen yüzde 5,5’lik büyüme hedefini aşacağımıza inanıyoruz.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
İlk çeyrekte, ülkemizdeki güçlü talep artışı neticesinde net ihracat büyümeye negatif katkı verdi. Ancak, önümüzdeki çeyreklerde özellikle turizm sektöründeki güçlü ivmelenme ile birlikte net ihracatın da büyümeye pozitif katkı vermesini bekliyoruz. Böylelikle, ilk çeyrekte yakaladığımız başarılı büyüme performansımızı yıl genelinde de sürdüreceğimize inanıyoruz. İnanıyoruz ki, hem yatırımlardaki artış hem de mal ve hizmet ihracatımızdaki yükseliş ile ülkemiz sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme performansını önümüzdeki dönemde de sürdürecek.

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur
Kendi bulandırdıkları sularda balık avlanmaya çalışanlara inat sanayide ve üretimde çarklar hızla dönmeye devam ediyor. İş dünyası olarak içten ve dıştan gelen tüm baskılara rağmen reel ekonomimizin gerçekleri ile yerli duruşumuzu sergilemeye devam ediyoruz. İstikrarlı bir şekilde daha çok çalışarak geleceğin büyük Türkiye'sini kurmaya çalışıyoruz. Elbette bugünlere kolay gelmedik. Bu nedenle bu kıymetin değerini bilerek, ona sahip çıkmalıyız. İstikrarlı bir şekilde büyüyen bir Türkiye için hiç durmadan yolumuza devam etmeliyiz.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
Sanayi sektöründen gelen yüzde 8,8 gibi güçlü destekle, Türkiye'nin 2017'de başlattığı göz kamaştırıcı büyüme devam ediyor. Son büyüme verileri, sanayi sektörümüzün ekonomimizin temel direği olduğunu, her koşulda büyümeye en güçlü katkıyı sunmaya devam ettiğini ve büyümedeki tartışmasız yerini açıkça ortaya koymaktadır. Sanayicinin bugüne kadarki yatırım kararlarında bir tereddüt olmadığı halde, bugün finansal istikrarda yaşanmakta olan dalgalanmanın seyri, bugünden itibaren bu kararların hangi yörüngeye oturacağında belirleyici olacaktır. Ümit ederiz ki seçim sonrası alınması gereken temel önlemler bir an önce alınır ve içine girmekte olduğumuz finansal istikrarsızlık ortamına son verilir. Türkiye tekrar nitelikli ve sürdürülebilir büyüme ortamına kavuşacaktır.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç
2017'de G20'nin en hızlı büyüyen ekonomisi olan Türkiye, bu rekor temposunu sürdürüyor. 2018'in Ocak-Mart döneminde özel sektörün yatırım ve üretim kararlılığını görmek memnuniyet verici. Bilhassa sanayideki yüzde 8.8'lik büyüme anlamlı. Güçlü yönetim sistemine geçişle birlikte, yatırımlar için yeni bir yol haritası çizileceğine inanıyoruz. Seçimlerden sonra yılın ikinci yarısında yapısal reform ve yeni sistemin idari yapısı, makro ekonomik verileri daha öngörülebilir hale getirecek.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir
Son 6 yılın ilk çeyrek ortalamalarının yüzde 6,3 olduğu düşünüldüğünde, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen büyümenin tatmin edici olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Özellikle imalat sanayinin yüzde 9,3'lük ilk çeyrek büyümesi son 7 yılın en yüksek değeridir. İlk çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, aslında Türkiye ekonomisinin 2018 yılına gayet iyi başladığını ortaya koymuştu. KOBİ'lerin işletme sermayesi sorunu gelecek dönemin en önemli konularından biri olacak. Merkez Bankasının son faiz artırımının ardından finansmana erişimin iyice pahalı hale geldiği bir ortamda KOBİ'lerimize alternatif kanalların oluşturulması gerek.

ATO Başkanı Gürsel Baran
Türkiye ekonomisinin başarısı her çeyrekte yeniden tescilleniyor. Türkiye üzerinde plan yapan, oyun oynanan çok. Türkiye'nin istikrarını yok etmek istiyor bunu da ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşları ekonomik temelli olmayan notlar açıklıyor, büyüyen ve gelişen Türkiye algısını bozmak istiyorlar. Çok şükür ki bütün planlar tek tek bozuluyor. Hükümetimiz reel sektörü mali teşviklerle destekliyor. Reel sektör desteğin karşılığını üreterek, istihdam sağlayarak, katma değer oluşturarak veriyor. Sonuçta istikrarlı şekilde büyüme sürüyor.

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz
Türkiye her şeye rağmen, tüm saldırılara ve üstümüzde oynanan oyunlara rağmen, büyümeye devam ediyor ve edecektir. Bu büyüme rakamlarıyla OECD sıralamasında birinci, G20'de ikinci sıradayız. Yani dünyanın en çok büyüyen ekonomilerinden biriyiz. Geçen yılın büyüme rakamları açıklandığında 'Türkiye düşman çatlatıyor' demiş ve 'İnşallah önümüzdeki dönemde de bu büyümeyi sürdüreceğiz' demiştim. Hükümetimiz Allah'ın izniyle bu sıkıntılı dönemi de aşacak ve yüksek büyümenin yaratabileceği sıkıntılara karşı da gerekli tedbirleri alacaktır.