ARGE 250


Robot çağında kamu politikası

Ersin Kaplan

Robotlar ve yazılımlar işgücünü eritirken üç ekonomistten uzun vadede dengeyi korumak için ilginç bir vergi politikası önerisi geldi. Robotlar merkezinde yeni endüstri devrimi artık somut örnekleriyle birlikte sesli bir şekilde dile getiriyor. Özellikle telemarketing, perakende, emlak, muhasebe/denetim gibi sektörlerde birçok iş kolunun önümüzdeki 10 yıl içinde robotlar ve yazılımlar sebebiyle istihdam erozyonuna uğraması bekleniyor. Nestle, Amazon gibi dünya devleri mağaza içi hizmetler ve taşımacılıkta robotları kullanmaya başladı bile.

Bu somut durum kamu politikalarını da gündeme getirmeye başladı. Ekonomistler olası istihdam krizini şimdiden önlemek için kafa yoruyor. Kahin ekonomist Roubini geleceğin fabrikasının 1000 robot 1 işçi içereceğini önermişti. NBER'de yayınlanan ve Jeffrey Sachs, Seth Benzell Laurance Kotlikoff'un kaleme aldığı makalede OECD ülkelerinde gelirde emeğin aldığı payın uzun dönemde azalacağı ve gelirin yazılımlara bağlılığının artacağı belirtiliyor. Makale bu duruma bağlı olarak ilginç bir maliye politikası öneriyor. Eğer yeni bir yazılımla belli bir kesime çok büyük gelir avantajı sağlanıyorsa avantajı yaşayanların vergilendirilmesi öneriliyor. Bunun yerine örneğin açık kaynaklı kodların tekelleştirilmesi gibi politikaların ise daha fazla işsizlik ile sonuçlanacağı öngörülüyor. Robot çağı ile ekonomi politikalarının da gözden geçirilmesi kaçınılmaz gözüküyor.