ARGE 250


KOBİ alacak sigortasında yeni dönem başladı

Turkishtime Dergi

KOBİ'lere yönelik ticari alacak sigortası tarife ve talimat tebliği değişti.

Yeni dönemde alacak sigortası, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulan ve Olağandışı Riskler Yönetimi Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan ve basit usul dışında vergi mükellefi olanlara sunulacak.

Alacak sigortasıyla sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi varsa sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin olmadığı durumlarda ise sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlara teminat sağlanacak.

Satışların, dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere fatura veya faturaları Türk lirası cinsinden kesilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlara teminat sağlanacak.

Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilecek. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre yüzde 70 veya yüzde 90 olarak belirlenecek.

Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı yüzde 12 olacak. Söz konusu prim tutarının yüzde 9'u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına ödenecek.

Sistemin yönetilmesi çerçevesinde yapılan harcamalar ve diğer giderler, merkeze devredilen primlerin ve bunların yatırım gelirlerinin yüzde 10'unu geçmemek kaydıyla, gerçekleşen tutarlar esas alınarak, merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanacak.

Daha önce düzenlenen devlet destekli alacak sigortası poliçeleri için bu maddeyi ihdas eden tebliğle değiştirilen ilgili maddede yer alan tablodaki azami teminat tutarları geçerli olacak.