ARGE 250


KOBİ'lerin en sık yaptığı 6 hata

Turkishtime Dergi

 

Aktif Bank, KOBİ ve girişimcilere danışmanlık verecek yeni bir ortaklığa imza atarak İnovaban’ı kurdu. Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, “Bankalar KOBİ’lere kredi vermek için teminat istiyor. Biz, ipoteksiz, gelecekte TÜBİTAK’tan sağlanacak desteğe istinaden kredi veriyoruz” diyor.

Ar-Ge, teknoloji, tasarım odaklı proje ve yatırımların teşvik ve hibe programları ile desteklenmesi konusunda son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşandığını belirten Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu ise “Bu desteklerin kamu tarafından artırılarak devam edeceğini öngörüyoruz. Devletin 2023 vizyonunda, gayri safi milli hasılanın yüzde 3’ünün Ar-Ge harcamalarına ayrılması hedefleniyor. Bu harcamanın yaklaşık yüzde 70’inin ise özel sektör tarafından yapılması bekleniyor. Bu hedeflere ulaşılması ve ayrılan kaynağın en verimli şekilde kullanılması için, firmaların doğru yönlendirilmeye ve birlikte yol alacakları, bütünsel yaklaşım sunan bir danışmana ihtiyaçları var. İnovaban bu gereksinimi karşılamak üzere yola koyuldu. Biz de projelerin ticarileşmesi ve globalleşmesine yönelik verilen kamu desteklerinin, amacına daha uygun ve etkili kullanılması misyonuyla aktif danışmanlık hizmeti sunacağız” dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile sayıları katlanarak artan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nin Türkiye’nin sanayisini dönüştürmeye başladığının altını çizen Hüseyin Karslıoğlu, “Devletin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ni desteklemek için ortaya koyduğu irade; reel sektör firmaları ile teknoloji ve Ar-Ge firmaları arasında ortak, entegre çözümler üretme isteğini artırıyor. Bu alandaki ihtiyacı karşılamak için İnovaban’ı hayata geçirdik” diyor.

Hüseyin Karslıoğlu, KOBİ'lerin en çok yaptığı hataları ise şöyle sıralıyor...

  1. Yatırım kararlarından önce pazar araştırması, fizibilite, patent, ihlal ve üretim serbestisi araştırmalarını yaptırmamaları, dolayısıyla eksik ticari değerlendirme ile başlamaları…

 

  1. Bütçe, proje finans yönetimi ve farklı finansal ürünlerle analiz ve değerlendirme eksiği.

 

  1. Ar-Ge devlet destek ve teşvikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak, verimli kullanamamak.

 

  1. Uzun vadeli planlama yapmadan başlatılan projeler, dolayısıyla destek ve teşviklerden tam faydalanamamak.

 

  1. Uzman ve güvenilir danışmanlara ulaşmakta sıkıntı yaşamak ve ulaşılan danışmanlardan entegre çözümler alamamak. Finansal danışmanlık, hukuk danışmanlığı, vergi Danışmanlığı, fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi konularda entegre çözüm önerileri getirebilecek danışman firma ile çalışmamak.

 

  1. Araştırma ve projelerini münhasırlık sağlayan patent ve faydalı model almaya yönelik planlamamak ve rakiplerine yasal bir giriş bariyeri koyamamak.