AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


e-yayınlarda KDV yüzde 18'e çıktı

Turkishtime Dergi

Elektronik kitap, gazete ve dergilerde KDV oranı yüzde 18'e çıkarıldı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. E-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, bu yayınlarda yüzde 18'e çıkarıldı. Karar, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

IAB Türkiye Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması, dijital reklama yapılan her 1 TL’nin milli gelire 17,2 TL olarak yansıdığını ortaya koydu. Katma değeri bu kadar yüksek olan endüstrinin vergilendirme gibi kritik bir konuda haksız rekabeti engelleyen, sektörün sağlıklı gelişimini destekleyen, vergi ödemeden gelir elde etmeyi önleyen bir uygulamaya uzun süredir ihtiyacı vardı. 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek olan kanun bu ihtiyacı giderme potansiyeli olan bir gelişme olarak görüldü.

IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “İnternette hızla değişen teknolojilere uyumlu olarak mevcut vergi mevzuatının da gelişmesi gerekiyordu. Mükellef olmadığı için vergi ödemeyen kişiler/kuruluşlar vergiye tabi olanlar karşısında rekabet avantajı sağlıyor ve devletin gelir kaybına uğramasına yol açıyordu. Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle rekabet ortamının daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Dijital reklamcılık yüksek teknoloji kullanımı ve zengin seçenekleriyle çok karmaşık bir ekosistem. Öte yandan araştırmaların da ortaya koyduğu gibi katma değeri yüksek, ekonomik gelişme ve istihdam açısından kritik bir sektör. Bu kapsamda IAB Türkiye olarak uygulamanın doğru şekillenmesi için gerekli desteği vermeye hazırız."