ARGE 250


Mobilyada ihracat, ithalatın 4 katına çıktı

Turkishtime Dergi

Türkiye mobilya sektörü, uzun yıllar mobilya atölyelerinde varlığını devam ettirirken bugün, son teknolojiyi de arkasına alarak dünya ile rekabet eden üretim parametrelerine ve kaliteye ulaştı. Özellikle son 10 yılda MOSDER’in desteğini arkasına olarak 7 kat daha büyüyen Türkiye mobilya sektörü; yaklaşık 120 ülkeye kendi markalarıyla ürün ihraç eden ve cari açık vermeyen bir sektör konumuna ulaştı ve 2016 yılını 2,2 milyar dolarla kapatmayı başardı.

Türkiye mobilya sektörü, uzun yıllar geçirdiği zorlu süreçten sonra fabrikasyon üretime geçerek dünya ile rekabet edebilecek üretim tesislerine ve kaliteye ulaşmayı başardı. Özellikle son 10 yılda 7 kata yakın büyüyen mobilya sektörü, yaklaşık 120 ülkeye kendi markalarıyla ürün ihraç eden ve cari açık vermeyen bir güç oldu. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla açıklanan rakamlara göre; 2016 yılında ihracatını 2 milyar 2 milyon Amerikan dolarına yükselten sektörün ithalat rakamı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 oranında gerileyerek 561 milyon Amerikan doları olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan mobilya sektörünü tek çatı altında birleştirmek üzere 2003 yılında kurulan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ise bugün, Türkiye mobilya sektörünün yüzde 70’ini temsil eden bir kurum olarak yoluna tüm hızıyla devam ediyor. MOSDER’in kuruluş amaçlarından en önemlisinin Türkiye mobilya sektörüne birliktelik kazandırmak olduğunu söyleyen MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın, “MOSDER, Türkiye mobilya sektörüne aynı çatı altında buluşturarak büyük bir başarıya imza attı. Yılların birikimini arkasına alarak ve özellikle unvanının başında bulunan ‘Türkiye’ ibaresinin gereği olan sektörün kapsayıcı ve çatı örgütü rolünü her zaman sektöre yansıttı. Bu bakış açısıyla MOSDER, sadece üyelerinin değil tüm sektörün gelişmesi için elinden gelen gayreti gösterdi” dedi.

“Cari açık vermeyen sektör”
MOSDER olarak mobilya takipçilerini kendilerine değer katacak ürünlerle buluşturup, gelecek 5 yıl içinde de Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi içinde görmek için çalıştıklarını söyleyen Öztaşkın, “Özellikle önceki yıllardaki ihracat pazarlarımıza baktığımızda sadece yakın coğrafyalardaki ülkelere yönelik satışlarımız ön plandaydı. Fakat sektörümüzün dünya ile olan entegrasyonlarının artması neticesinde yeni pazarlara açılmamız hızlı bir şekilde gerçekleşti ve yaklaşık 120 ülkeye kendi markalarımızla ihracat yapar hale geldik ve cari açık vermeyen bir güç olduk” diye açıkladı.