AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Operasyonel filo kiralama pazarı çok hızlı büyüyor!

Barış Soydan

Turkishtime özel araştırma

Şirketler için uzun dönemde araç kiralamak, alım yapmaya göre zaman, kar ve avantajlar sunuyor. Ayrıca kiralama yapan şirketler arıza durumlarında bakım, onarım gibi zaman kaybettiren işlerle uğraşmaya gerek kalmaksızın yalnızca kendi ana çalışma konularına konsantre olup verimliliklerini arttırabiliyor.

 

“Araç kiralamak mı daha avantajlı yoksa satın almak mı?” bu soru artık şirketler için içinden çıkılmaz bir soru değil. Operasyonel filo kiralama sektörünün büyüme rakamları şirketlerin artık kiralamayı tercih ettiklerini gösteriyor. Çünkü operasyonel filo kiralama şirketlere hem zaman hem de maliyet avantajı sağlarken devam eden iş süreçlerinde kesintisizlik sağlıyor. Kiralamanın sunduğu bu avantajları fark eden şirketler ise operasyonel filo kiralama sektörünün büyümesini tetikliyor.

Talep artıyor sektör büyüyor

Verilere göre 2014 yılının ilk 9 ayında yüzde 14.4 büyüdü. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin bağımsız araştırma şirketi TNS Global işbirliğiyle yürüttüğü pazar araştırmasının 2014 yılı 9 aylık sonuçlarına göre 2014'ün ilk 9 ayında operasyonel kiralama sektörü 67 bin adet yeni aracı filosuna kattı. 2013'ün aynı dönemine göre yüzde 14.1'lik bir büyüme kaydeden sektör, parkındaki araç sayısını yaklaşık 221 bin 100 adede çıkardı. 2014 yılının ilk 9 ayında yapmış olduğu yaklaşık 4.6 milyar TL'lik yeni araç yatırımı ile Türkiye operasyonel sektörünün aktif büyüklüğü 11.7 milyar TL'ye ulaştı. Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer çarpıcı veri ise sektörün müşteri sayısı ve müşteri başına düşen araç sayısındaki değişim oldu. Sektörün müşteri sayısı da bir önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 28,6 oranında artış gösterdi.

Büyümede ise en büyük etken KOBİ’ler ve çok uluslu şirketlerin talebi etkili oldu. Ayrıca firmaların yüksek maliyetler sebebiyle ellerindeki araçları satmaları ve kiralama yolunu seçmeleri ve operasyonel kiralama yapma hakkı tanınmayan finansal kiralama şirketlerinin yeni kanunla bu hakka kavuşması sektöre ivme kazandıran diğer faktörler olarak karşımızda.

Neden araç kiralama?

Şirketinizde kullanacağınız aracı kiralamak, kullanım süresince ise bakım, onarım, yedek parça vb. hiçbir sorunla uğraşmamak ve de araç arızalandığında bile işlerinizin aksamamasını istiyorsunuz. Ya da bir süre sonra aradaki farkı ödeyip aracı bir üst modeli ile değiştirme imkanı bularak tüm ödemeleri de vergiden düşmek. Bütün bu sayılanlar operasyonel kiralamanın sunduğu avantajlardan sadece birkaçı.

Neden araç kiralama sorusunu, neden satın almama olmamanın cevabını vererek başlamakta fayda var. Her şeyden önce şirket özsermayenin araç alımında kullanılması şirketin ticaret hacmini ve kârlılığı düşüren bir etken. Öte yandan kredili araç alımı ise şirketler kredibilitelerini araç alımında kullanmasına ve diğer ve diğer kredi ürünlerinin kullanılmasını güçleştirirken şirketin bilançosunun borçlu görünmesi ve değişken yüksek finans gerektiren Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko prim ödemeleri de başka bir olumsuzluk olarak şirketlerin karşısına çıkar.

Oysa Operasyonel filo kiralama yöntemi ile şirketler dönemsel ihtiyaçlarını gidermek için atıl kalacak bir yatırım yapmak zorunda kalmıyor. Satın almak yerine kiralamak ve kullanım süresi sonunda geri iade etme esnekliği sayesinde aynı zamanda kıt olan ekonomik kaynaklar çok daha verimli şekilde değerlendiriyor. Kiralamada yatırım, sigorta ve vergilendirme maliyetleri kira bedelinin içinde değerlendirilirken kiralanan araçların bakım masrafları, kasko, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve oluşan hasarların tamiri gibi işlemler kiralama şirketi tarafından takip edilir ve ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Araçlar hasar görse de işler aksamıyor

Ayrıca satın alınan araçların kullanımı sırasında oluşabilecek hasarların giderilmesi için serviste kalma süresince o araçlar kullanılmazken, periyodik bakım masraflarının da ödenmesi de şirketler için ekstra bir maliyet olarak ortaya çıkar. Kiralanan filoda hasar ve arıza oluşması durumunda ise  kiralama şirketi tarafından ikame araç sağlanır, şirketin iş süreçlerinde aksama yaşanmasının önüne geçilmiş olur. Bu konuda bir diğer avantaj ise kiralama süresi içinde farkını verip mevcut arabanın üst modeli ile değiştirme imkanı sağlaması ve şirketin ödediği bedelin doğrudan vergilerden düşürülmesi. Böylece şirketler kullanım yoğunluğu fazla olan filolarını yenileme ve bir sonraki teknolojiyi yakalama fırsatı elde ederler. Kiralamanın bir diğer avantajı ise ekonomik kriz dönemlerinde kıt kaynakların daha verimli şekilde yönetilmesine imkan sağlaması olarak ifade edişebilir.

Sektör henüz doyguluğa ulaşmadı

Sektör uzmanlarına göre ise yıllık ortalama yüzde 15'lik büyüme hızı yakalmış olmasın rağmen operasyonel filo kiralama pazarı Türkiye’de henüz potansiyelinin tam olarak açığa çıkarmış değil. Öngörülere göre ise Türkiye’de 40 yıllık geçmişi olan sektörün 2014 yılını 240 bin adet filo büyüklüğü ve 12 milyar TL aktif büyüklük ile kapatması yönünde. Sektörün2015 yılına dair beklentisi ise toplam pazarın filo adedi olarak ortalama 275 bin adede ve 14 milyar TL aktif büyüklüğe erişmesi olarak belirtilebilir. Operasyonel filo kiralama pazarının Türkiye'de büyümeye devam edeceğine yönelik işaretler ise, tüketici alışkanlıklarının değişmeye başlaması, araç kiralama fiyatlarının oluşan rekabet ortamı nedeniyle müşteriye uygun seviyeye ulaşması ve KOBİ'lerin de bu yöntemi daha fazla tercih etmeye başlaması olarak sıralanabilir.