ARGE 250


Otomotivde hangi segment ne kadar büyüdü? İhracatta durum ne?

Turkishtime Dergi

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 19, otomobil üretimi ise yüzde 33 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 90 bin adet, otomobil üretimi ise 750 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 3 oranında daralarak 569 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında daraldı ve 423 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 4 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 4 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 6 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre üretimde yüzde 38 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre seviyesini korudu. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 1 artarken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 12 geriledi. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 53 seviyesine ulaştı.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 26 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 42 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 890 bin adet, otomobil ihracatı ise 625 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 23, Euro bazında yüzde 25 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 18,912 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 64 artarak 7,795 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 66 artarak 7,094 Milyar € seviyesine yükseldi.

 

 • 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış ile toplam 1 milyon 89 bin 595 adet taşıt aracı üretildi.
 • Toplam üretim, Ocak-Ağustos dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
 • 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 123 bin 419 adet olarak gerçekleşti.
 • 2016 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplamda yüzde 4 azalırken, ürün grubu bazında:

 

 • Kamyonda yüzde   36
 • Minibüste yüzde   33
 • Kamyonda yüzde   6
 • Otobüste yüzde   5          oranlarında artı ve
 • Midibüste yüzde   13
 • Kamyonette yüzde   7          oranlarında azalma kaydetti
 • 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 33 oranında artarak 750 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

 

 • 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azaldı ve 423 bin 198 adet oldu.
 • 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 3 ve ithal otomobil satışları yüzde 11 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 20 oranında arttı.
 • 2007–2017 yılı Ocak-Ağustos dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 49 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
 • 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 1 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 5 oranlarında artarken; yerli hafif ticari araç satışları yüzde 2 azaldı.
 • 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde; geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 12 oranında azalarak 13 bin 85 adet, kamyon pazarı yüzde 11 oranında azalarak 11 bin 398 adet, midibüs pazarı yüzde 5 oranında azalarak bin 107 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 34 oranında azalarak 580 adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 20, otomobil pazarı yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 3 artarken; ağır ticari araç pazarı yüzde 41 oranında düşüş gösterdi.

İHRACATTA DURUM...

 • 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 625 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 82’sini oluşturan 890 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 26 oranında arttı.
 • Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artarken, ticari araç ihracatı aynı seviyesini korudu. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 4 oranında azalarak 9 bin 90 adet olarak gerçekleşti.

 

 • Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 23 oranında arttı ve 18,912 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 25 artarak 17,186 milyar € olarak gerçekleşti.
 • Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 33, yan sanayi ihracatı yüzde 7 oranında arttı.