Turkishtime AR-GE 250


250 bin tonluk yumuşak pazar

Elif Akın

 

Ev Bakım Kategorisinde rekabet büyüyor. Tüketici talebinin artması ile birlikte markalar da yeni ürünler çıkartıyorlar. Bu segmentte iddialı bir büyüme Bingo'dan geldi. Bingo 2014'te çıkarttığı İmza serisi ile birkaç ay içerisinde pazar payını yüzde 6,7 oranında artırdı. Satışa çıktıkları ay ilk 10 ürün arasına girdiler. Bu bilgileri bizimle paylaşan Hayat Kimya Ev Bakım Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Gülhan Eğilmez'e daha fazla soru sorma imkanım oldu. Eğilmez, sektöre ilişkin çarpıcı rakamlar verdi. Şöyleki: “Türkiye, yumuşatıcı penetrasyonun çok olduğu bir ülke. Konsantre ve standart yumuşatıcı kategorilerinde toplamda 250 bin tonluk bir pazar mevcut. Tüketiciler yumuşatıcı kullanmayı seviyor. Türkiye’nin yüzde 62’si her çamaşır yıkamada mutlaka yumuşatıcı kullanıyor. Ev bakım kategorisi pazarı geçtiğimiz yıl yüzde 12 büyüdü. Bingo’nun toplam kategorideki pazar payı ise yüzde 11. Ev bakım ürünleri pazarı 3 milyar TL büyüklüğe sahip. Bu pazarda yumuşatıcı ürünlerin oranı ise yüzde 18 ile 487 milyon TL. Türkiye’de standart yumuşatıcılardan konsantre yumuşatıcılara doğru değişen bir tüketici alışkanlığı söz konusu. Şu anda standart yumuşatıcı pazarı 170 bin ton, konsantre yumuşatıcı pazarı ise 43 bin ton hacme sahip. Bingo standart yumuşatıcı pazarında yüzde 25 paya sahip. Ama biz sadece Türkiye’de değil, Bulgaristan, Moldova, Türkmenistan, Irak gibi yurtdışı pazarlarda da konsantre yumuşatıcıda kısa vadede ikincilik, orta vadede ise liderliği hedefliyoruz.”