AR-GE 250 AR-GE 250 AR-GE 250


AVM ciro endeksi yüzde 4,9 arttı

Elif Akın

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Haziran ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Haziran 2015 döneminde 2014 Haziran ayına göre yüzde 4,9 artarak 171 puana ulaştı. AVM Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 14,4 oranında artış gösterdi. Endeks ikinci çeyrekte 175 puana ulaştı. AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Haziran 2015’te bir önceki yılı aynı ayına göre 8 puan arttı ve verimlilik m2 başına 652 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 801 TL, Anadolu’da ise 553 TL olarak gerçekleşti. Çeyrek bazında da m2 başına düşen cirolarda artış yaşandı. AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar 2015 yılının ikinci çeyreğinde 2014 yılı ikinci çeyrek verileri ile karşılaştırıldığında yüzde 14,2 artarak 666 puana ulaştı.

En yüksek artış teknolojide

Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında 2015 Haziran döneminde kategoriler bazında ciro endeksi yüzde 5’lik bir artış gösterdi. En yüksek ciro artışı ise diğer* alan cirolarında yüzde 24’lük artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında endeks teknoloji kategorisinde yüzde 16, ayakkabı kategorisinde yüzde 4, yiyecek kategorisinde ise yüzde 3’lük artış gösterdi. Aynı dönemde giyim cirolarında yüzde 2, hipermarket cirolarında ise yüzde 7’lik bir düşüş yaşandı.

Ziyaretçi sayısı azaldı 

Haziran 2015 verilerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ziyaret sayısı endeksinde bu dönemde yüzde 3,0’lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ziyaret sayısı endeksi ikinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 2,4’lük bir artışla 100 puana ulaştı. AVM Endeksi Haziran 2015 ve ikinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü “AVM endeksi Haziran 2015 döneminde bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 4,9 oranında arttı. İkinci çeyrek verilerine baktığımızda da ciro artışının yüzde 14,4’e ulaştığını görüyoruz. Bunun yanı sıra teknoloji harcamalarının geçen seneki taksit ve kredi kartlarındaki kısıtlamalar sonrası tekrar artışa geçtiği görülüyor. Seçim sonrası belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde gelen ciro artışı sevindirici. Ancak bir önceki ay olan Mayıs ile karşılaştırıldığına metre kare başına düşen ciroların düşmesi ve yine Haziran döneminde ziyaret sayısındaki düşüş insanların bu dönemde tüketim konusunda daha temkinli davrandığını gösteriyor” dedi.