AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Çalışanına yatırım yapan kazanıyor

Elif Akın

İpekyol, Twist ve Machka markalarıyla Türkiye’de kadın giyim şirketlerinden olan Ayaydın Miroglio Grubu, insan kaynakları uygulamalarının işe alım, yetenek yönetimi ve eğitim planlama gibi birçok alanında EICOM Plus Kişilik Envanteri’ni kullanıyor. İnsan Kaynakları Direktörü Yasemin Avcı, özellikle doğru işe alımların önemi üzerinde dururken, şirket içerisindeki tutundurma faaliyetleri ile birlikte, potansiyeli tespit etmenin gerekliliğini vurgulayarak, EICOM Plus ile ölçülebilir sonuçlar elde ettiklerini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre, bir çalışanın şirketten ayrılmasının, çalışanın seviyesine göre yıllık baz maaşının yüzde 30’undan başlayıp, yüzde 100’ünü aşan maliyetlere neden olduğundan, geçerliliği kanıtlanmış araçların insan kaynakları süreçleri içerisinde yer alması gerektiğini de ekliyor.

 

Mağazacılığın meslek olarak görülmesi gerekiyor 
Ölçme ve değerlendirme firması Assessment Systems tarafından geliştirilen EICOM Plus, işe alımlarda, çalışanların bireysel gelişim ihtiyaçlarının analizinde, yetkinliklere dayalı performans değerlendirme uygulamalarında, yönetici geliştirme programları ve koçluk uygulamalarında kullanılıyor. EICOM Plus’ı uygulayan şirketlerden biri olan İpekyol, Twist ve Machka markalarını bünyesinde barındıran Ayaydın Miroglio Grubu, özellikle saha işe alım sürecinde EICOM Plus’ı tercih ediyor. Grubun, İnsan Kaynakları Direktörü Yasemin Avcı, perakende sektörünün temel sorunlarından biri olan yüksek personel dönüşüm oranı hakkında şunları söylüyor: “Sektörün en önemli sorunu yüksek çalışan dönüşüm oranı. Bunun da temelinde, mağazacılığın meslek olarak görülmemesi ve kariyer imkanı sağlamadığının düşünülmesi yatıyor. Biz bunlar üzerinde yoğunlaşıp, mağazacılığın meslek olduğunu ve bu alanda kariyer yapılabileceğini göstermeye çalışıyoruz.”

 

Çalışanlarınızı iyi dinlemelisiniz
İnsan Kaynakları yönetiminde doğru araçları kullanıp, sonuçlarını doğru analiz ederek, geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bilimsel yaklaşımları da değerlendirdiklerini söyleyen Avcı, perakende sektöründe yüksek personel dönüşüm oranıyla mücadele eden İnsan Kaynakları profesyonellerine yol gösterici olması adına yapılanlar için, önceliğin çalışanları dinlemek, ihtiyaç ve beklentilerine imkanlar dahilinde cevap vermek olduğunu söylüyor. Avcı, kurdukları sistemle iyi performans gösteren başarılı çalışanları tespit ettiklerini, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin geliştirilmesi doğrultusunda eğitim düzenlediklerini ve sahadaki gelişimlere destek olduklarını vurguluyor.
Ölçebildiğinizi kontrol edebilirsiniz
Potansiyeli EICOM Plus ile ölçtüklerini söyleyen Avcı konuyla ilgili şu örnekleri veriyor: “Son yıllarda Mağaza Müdür Yardımcılarımızın % 80’i, Müdürlerimizin ise % 60’ı iç terfi ile atandılar. Bunu yaparken 9 Box yöntemini kullanarak potansiyeli ve performans değerlendirmeyi birlikte görebiliyoruz. Potansiyeli EICOM PLUS Yetkinlik Envanteri ile ölçüyoruz. Bu envanteri aynı zamanda işe alımlarda ve eğitim planlamalarımızda da kullanıyoruz. Çünkü ölçebildiğinizi, kontrol edebilir ve geliştirebilirsiniz.”
Şirket performansına katkı
“Elimizde her pozisyon için profilleme çalışması ile belirlenmiş ideal yetkinlikler var. Yeni ekip üyelerimizde minimumda bu ideal yetkinlik ortalamasını yakalamak bizim için oldukça önemli. Yapılan araştırmalar bir çalışanın şirketten ayrılmasının, çalışanın seviyesine göre yıllık baz maaşının %30’undan başlayıp %100’ünü aşan maliyetlere neden olduğunu göstermektedir. Bu da günün sonunda, ciroya olumsuz anlamda etki eden bir faktördür. Bu sebeple işe alım, ama bir o kadar da çalışanı tutundurma çok önem arz etmektedir.”