ARGE 250


Çikolata rekabeti kızıştı

Elif Akın

Genç nüfusu ve kişi başına tüketim miktarları dikkate alındığında Türkiye çikolata pazarının büyüme potansiyeli artıyor. Öyleki yerliler yabancı markaları satın alırken, pek çok gıda grubu da üretimine çikolatayı ekliyor. Toksöz Grup gıda alanındaki satın almalarına devam ediyor. En son İtalyanın ünlü çikolata markası Pernigotti'yi bünyesine kattı. Bu satın alma ile birlikte çikolata pazarına biraz daha yakından bakmak istedim. Yıldız Holding'in United Biscuits'i satın alması hala güncelliğini korurken, yerli pek çok markanın da çıkması merakımı cezp etti açıkçası. Türkiye'deki çikolata rekabetinde kısaca durum şöyle...Türkiye’de 2014 yılı çikolata, şeker ve lokum gibi şekerli mamullerin toplam hacmi 400 bin tonun üzerinde. Şekerli mamullerin toplam pazar büyüklüğü 5,5 milyar TL. Bu pazardan çikolata 3,8 milyar TL’lik pay alıyor. Türkiye’de çikolata pazarı yılda dünyanın altı katı olacak şekilde, yüzde 10-12 seviyelerinde büyüyor. Türkiye’nin gelişen bir pazar olduğu gerçek, ancak Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin bu alanda gidecek çok yolu var. Dünyada yıllık 6 milyon ton çikolata tüketiliyor. Dünya çikolata pazarı büyüklüğü 75 milyar dolar. Kişi başına yıllık çikolata tüketimi İsviçre'de 11,5, İngiltere'de 9,9, Fransa'da 7,5, ABD'de 5,9, Rusya'da 2,4 kilogram iken, Türkiye’de bu rakam sadece 914 gram. Şirketler, dinamik pazara uyum sağlamak adına yeni yatırımlar için büyük adımlar atıyor. Genç nüfus dinamiği ve kişi başına tüketim miktarları dikkate alındığında Türkiye çikolata pazarı çok önemli bir potansiyele sahip. Pazarın kuşkusuz en güçlü markaları Ülker ve Eti. Ama yalnız değiller. Elit, Şölen, Torku, Kahve Dünyası, Saray da listede...Bu yeni satın almalar ile birlikte rekabet daha da kızışacağa benziyor.