AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Bütçeden reel kesime 145 milyar lira

Turkishtime Dergi

2023 bütçesinde reel sektör için bütçeden ayrılan pay 145,4 milyar lira oldu.

2023 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı. Giderler 4,4 trilyon, gelirler 3,8 trilyon lira olarak tahmin edildi. 2023 yılında bütçe gelirlerinin alt kalemlerine bakıldığında vergi gelirlerinin yüzde 41 oranında artarak yaklaşık 3,2 trilyona ulaşması bekleniyor. KDV tahsilatından 1,31 trilyon lira,  ÖTV’den ise 510,6 milyar lira gelir beklentisi bulunuyor. 2023 yılında gelir vergisinden 495 milyar lira, kurumlar vergisinden 619,1 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisinden 38,7 milyar lira, harçlardan 105,2 milyar lira, banka ve sigorta muameleleri vergisinden 75,1 milyar lira, damga vergisinden 55,5 milyar lira, diğer özel iletişim vergisinden 20,2 milyar lira, şans oyunları vergisinden 13,1 milyar lira, dijital hizmet vergisinden 7,1 milyar lira gelir bekleniyor. 2023 yılından itibaren uygulamaya girecek olan konaklama vergisinden 2,3 milyar lira gelir öngörülüyor. 

2023 Yılı Bütçe ödeneklerinin dağılımı;  personel giderleri için 1 trilyon 102,7 milyar, mal ve hizmet alım giderleri 318,7 milyar, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315,8 milyar, sermaye transferleri 37,3 milyar, borç verme giderleri 359,2 milyar, yedek ödenekler 88,2 milyar, faiz giderleri 565,6 milyar lira oldu.

2023 bütçesinde reel sektör için bütçeden ayrılan pay 145,4 milyar lira oldu. Bu kapsamda; Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 68,1 milyar, hazine destekli kefaletle sağlanan krediler için faiz destek tutarı olarak 7 milyar, tarımsal işletmeler ve çiftçilere faiz destek tutarı olarak 21,5 milyar lira ayrıldı. Halk Bankası aracılığıyla kullandırılacak esnaf kredileri faiz desteği için 10,9 milyar lira, ihracat destekleri kapsamında 10,3 milyar lira, Eximbank sermaye artırımı için 6,8 milyar lira,  küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için 3,3 milyar lira,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşvik ödemeleri kapsamında 6 milyar lira ödenek ayrıldı.

Doğalgaz ve elektrik sübvansiyonlarına 530 milyar lira

2023 yılında doğalgaz ve elektrik sübvansiyonları için 530 milyar lira, asgari ücretin vergi dışı tutulmasına 300 milyar lira kaynak öngörüldü. 2023 yılında bütçeden tarıma 142,9 milyar lira ayrılırken, tarımsal destek programları için 54 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40,4 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için 48,5 milyar lira ödenek öngörüldü. 2023 yılı bütçesinden 258,4 milyar lira sosyal yardım harcamaları için ayrıldı.