Turkishtime AR-GE 250


Proje bazlı teşvik meyvesini veriyor

Turkishtime Dergi

Yılın 9 aylık diliminde 4 bin 730 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, 117 milyar liralık sabit yatırım hayata geçiriliyor. Bakan Varank, bu kapsamda 205 bin yeni istihdam oluşacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, proje bazlı teşvik sisteminden olumlu dönüşler almaya başladıklarını, yatırımların gerçekleşmesiyle cari açıkta yıllık 9 milyar dolara ulaşan azalma öngörüldüğünü söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığın 2019 bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "Uygulamaya koyduğumuz proje bazlı teşvik sisteminden olumlu dönüşler almaya başladık. Yenilenebilir enerjiden sağlığa, petro kimyadan savunmaya, uzay-havacılıktan tarıma kadar son derece önemli alanlarda talepler geldi" dedi ve ekledi: "Toplam tutarı 35 milyar TL'yi bulacak bu 18 yatırım sayesinde, 20,000'i doğrudan olmak üzere ilave 100,000 istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Yine bu yatırımların gerçekleşmesiyle, cari açıkta yıllık 9 milyar dolara varan bir azalma öngörülmektedir."

Varank, 311 Organize Sanayi Bölgesi'nde 1.8 milyon kişi istihdam edildiğini, OSB'lerde tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisinin kapsamının da genişletildiğini hatırlatarak, "311 OSB'de 1.8 milyon kişi istihdam edilmektedir. OSB'lerdeki tüm parsellerde üretime geçilmesiyle istihdamın 2.5 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Varank, "Ara malı ithalatını azaltmak üzere uçtan uca Yerlileşme Programı'nı ilan edeceğiz. Amacımız, orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim" dedi.